Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:start

Státní závěrečná zkouška

Hledají se dobrovolníci na údržbu této sekce. Hlaste se na pitel+wiki@kalabovi.org

Rozhodnutí děkana FIT č. 42/2009: Témata pro ústní část státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií VUT v Brně pro akademický rok 2009/2010
[Studinfo] Informace ke státním závěrečným zkouškám

 1. Princip činnosti polovodičových prvků (dioda, bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím režimu, realizace logických členů NAND a NOR v technologii CMOS).
 2. Kombinační logické obvody (multiplexor, demultiplexor, kodér, dekodér, binární sčítačka).
 3. Sekvenční logické obvody (klopné obvody, čítače, registry, stavové automaty – reprezentace a implementace).
 4. Hierarchie paměti v počítači (typy a principy pamětí, princip lokality, organizace rychlé vyrovnávací paměti).
 5. Vestavěné systémy (mikrokontrolér, periferie, rozhraní, převodníky)
 6. Principy řízení a připojování periferních zařízení (přerušení, programová obsluha, přímý přístup do paměti, sběrnice).
 7. Princip činnosti počítače (řetězené zpracování instrukcí, RISC, CISC)
 8. Minimalizace logických výrazů (algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey).
 9. Reprezentace čísel a základní dvojkové aritmetické operace v počítači (doplňkové kódy, sčítání, odčítání, násobení, pevná a plovoucí řádová čárka, standard IEEE 754).
 10. Principy VHDL (entita, architektura, proces, příklady kombinačních a sekvenčních obvodů).
 11. Metody rasterizace 2D vektorových objektů: úseček, kružnic a křivek.
 12. Principy grafických uživatelských rozhraní (komunikační kanály, mody komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky rozhraní).
 13. Číslicové filtry (diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika).
 14. Regulární jazyky a jejich modely (konečné automaty, regulární výrazy).
 15. Bezkontextové jazyky a jejich modely (zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky).
 16. Struktura překladače a charakteristika fází překladu (lexikální analýza, deterministická syntaktická analýza a generování kódu).
 17. Numerické metody a matematická pravděpodobnost (numerické řešení algebraických a obyčejných diferenciálních rovnic, rozložení pravděpodobnosti, generování pseudonáhodných čísel).
 18. Řešení úloh (prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, metody hraní her).
 19. Principy modelování a simulace systémů (systémy, modely, simulace, algoritmy řízení simulace).
 20. HTML a Javascript (z pohledu návrhu webových stránek).
 21. Hodnocení složitosti algoritmů (paměťová a časová složitost, asymptotická časová složitost, určování časové složitosti).
 22. Životní cyklus softwaru (charakteristika etap a základních modelů).
 23. Objektová orientace (základní koncepty, třídně a prototypově orientované jazyky, OO přístup k tvorbě SW).
 24. Programování v jazyku symbolických instrukcí (činnost počítače, strojový jazyk, symbolický jazyk, asembler).
 25. Služby aplikační vrstvy (email, DNS, IP telefonie, správa SNMP, Netflow).
 26. TCP/IP komunikace (model klient-server, protokoly TCP, UDP a IP, řízení a správa toku TCP).
 27. Směrování a filtrování dat v Internetu (algoritmy Link-state a Distance-vector, RIP, OSPF, klasifikace paketů a filtrování, firewally).

http://valec.net/~sabe/ISZ/ (update 7. 6. 2010)

Pre export do XHTML bez hlaviciek a pod, pridat za url ?do=export_xhtml, tj napr.: http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xkalab00/isz:polovodicove_prvky?do=export_xhtml, potom prevod z xhtml do pdf na stranke http://www.pdfonfly.com (robi najkrajsie pdf a snad aj najcitatelnejsie na mobiloch).
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/start.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1