Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:boolean

Boolovy algebry

Shrnutí

 • booleovská algebra: algebraická struktura, která zachytává podstatné množinové a logické operace
 • definice: jde o uzavřený algebraický systém (B, +, *, -), kde B je množina prvků, které mohou nabývat výhradně hodnot 1 a 0, + je operace sčítání (OR), * je operace násobení (AND) a - je negace. O Booleovskou algebru jde však pouze při splnění následujících (a, b a c patří do B):
 • komutativnost: (a+b = b+a)
 • asociativita: a+(b+c) = (a+b)+c
 • distributivnost: (a+(b*c) = (a+b)*(a+c) a naopak)
 • komplementarita: a + -a = 1, a * -a = 0
 • absorbce: a+(a*b) = a, a*(a+b) = a
 • btw dost zdrojů uvádí axiomy a teoremy jinak, takže neříkat „je definována“, ale spíš „splňuje“
 • pak jsou další teorémy z těchto axiomů odvozené:
  • duální tvrzení: a+b = not(a) nand not(b) zkuste si to, fakt to tak je
  • dvojitá negace: --a = a
  • a+1 = 1
  • a*0 = 0
  • absorbce negace: a+(-a * b) = a+b, a*(-a+b) = a*b
  • sousednost: a*b + a*(-b) = a, (a+b) * (a+(-b)) = a
  • consensus: (a+b)*((-a)+c)*(b+c) = (a+b)*((-a)+c), a*b + (-a)*c + b*c = a*b + (-a)*c
   • ty poslední dva se používají v minimalizaci, takže jsou dost důležitý
  • de Morganovy zákony: -(a+b) = -a * -b, -(a*b) = -a + -b
 • zobrazení výrazů booleovy algebry: pravdivostní tabulky, vennovy diagramy
 • znát základní a odvodit NAND a NOR pravdivostní tabulky, umět pracovat s booleovskými výrazy
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/boolean.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1