Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:konceptualni_modelovani_a_navrh_relacni_databaze

Konceptuální modelování a návrh relační databáze

Nestihne se, takže aspoň shrnutí.

Shrnutí

  • tři fáze návrhu databáze: (požadavaky) ⇒ konceptuální návrh ⇒ (ER diagram) ⇒ logický návrh ⇒ (logické schéma, tabulky) ⇒ fyzický návrh ⇒ (fyzické schéma, realizace)
  • entitní množina (klienti) vs. entita (konkrétní klient číslo 123)
  • atribut (vlastnsot entity) vs. doména atributu (obor hodnot atributu)
  • vztah (klient 123 vlastní účet 456) vs. vztahová množina (klienti vlastní účty)
  • typy atributů: jednoduchý vs složený, jedno vs vícehodnotový, odvozený, umožňující NULL
  • parametry vztahů: název vztahové množiny, role, členství..kardinalita
  • vztahové množiny: unární, duální, ternární
  • generalizace, specializace
  • logický návrh: omezení vazeb, odstranění redundance
  • normalizace: např. převod přímé M:N vazby na mezitabulku
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/konceptualni_modelovani_a_navrh_relacni_databaze.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1