Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:inm:numericke_reseni_soustavy_linearnich_rovnic

Numerické řešení soustavy lineárních rovnic

Gauss-Seidlova metoda

Podmínky konvergence

  1. Matice musí být ostře řádkově diagonálně dominantní. Tzn. absolutní hodnota prvku na diagonále je větší než součet absolutních hodnot ostarních prvků v daném řádku.
  2. Matice musí být pozitivně definitní. FIXME

Postup

  1. Ověřit podmínky!
  2. Z 1. řádku vyjádřit x1, z druhého řádku x2 atd.
  3. Určit počáteční aproximaci (třeba nuly).
  4. Dosadit aproximaci do prvního řádku a spočítat x1.
  5. Dosadit x1 a aproximace do dalšího řádku a spočítat x2.
  6. Dále dosazovat vypočtené hodnoty a počáteční aproximace dokud nedosáhneme požadované přesnosti.

Jacobiho metoda

Velmi podobná Gauss-Seidlově, ale matice nemusí být pozitivně definitní, a zpřesnění se dosazují po vypočtení všech rovnic (po kolech) → pomalejší.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/inm/numericke_reseni_soustavy_linearnich_rovnic.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1