Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


playground:tin

L = {aibj | j > i ≥ 1}

Nechť n je libovolné.

Volíme w = anbn+1 náležící L, platí |w| ≥ n.

Pro každé x, y, z náležící Σ* existuje w = xyz, |xy| ≤ n, yε platí:

  • x = ao; o ≥ 0
  • y = ap; p > 0
  • z = an−o−pbn+1

Pro i = 5 platí: xyiz = xy5z = aoa5pan−o−pbn+1 = a4p+nbn+1L protože neplatí n+1 > 4p+n ≥ 1.

Z pumping lemmy plyne, že L není regulární.

/var/www/wiki/data/pages/playground/tin.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1