Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:programatorska_rozhrani_pro_multimedia

Programátorská rozhraní pro multimédia

Multimediální rozhraní slouží k práci s multimediálními daty v prostředí různých OS.

Video for Windows (VfW)

Video for Windows

 • Soubor knihovem pro praci s videem
 • Načítání/ukládání AVI souborů (AVIFile)
  • Informace o souboru
  • Informace o datových tocích, získání dat z jednotlivých toků
  • Vytváření/zápis datových toků
 • Komprese/dekomprese video obrazu
 • Komprese/dekomprese zvuku
 • Zachytávání obrazu z kamer (AVICap)
 • Zobrazování bitmap (DrawDib)

Media Control Interface (MCI)

Media Control Interface

 • API pro ovládání multimediálních zařízení (audio/video)
 • Umožňuje přehrávání a nahrávání.
 • Zapouzdřuje API nižší úrovně.
 • Podporuje WAVE, MIDI, video, CD, …
 • Ovládání nezávislé na typu zařízení.
 • Aplikace komunikuje s MCI pomocí
  • Zpráv – data reprezentována řetězci
  • Příkazů – data uložena ve strukturách

OpenGL

OpenGL

 • Rozhraní pro akcelerovanou 3D grafiku
 • Otevřený standard
 • Stavový stroj, procedurální

DirectX

DirectX

 • Rozhraní pro tvorbu multimediálních aplikací (grafika, zvuk, ovládání, …) v OS Microsoft Windows.
 • Objektově orientované, objektový model COM.
 • DirectDraw, Direct 3D – rychlá 2D, 3D grafika, přímý přístup do videopaměti grafických adaptérů, podpora více monitorů
 • DirectSound, DirectSound 3D – přehrávání a zaznamenávání zvuků, rychlé mixování a přístup na zvukové zařízení (podpora fyzikálních efektů – Dopplerův efekt)
 • DirectMusic – přehrávání hudby
 • DirectInput – vstupní zařízení
 • DirectPlay – komunikace po síti
 • DirectShow – zpracování audio/video streamů
  • Umožňuje přehrávání, nahrávání, modifikaci multimediálních dat v reálném čase (použité ve WMP).
  • Postaveno na základech technologie ActiveMovie.
  • Začleněno do DirectX od verze 5.
  • V současné době přesunuto do Microsoft Platform SDK.
  • Široká podpora formátů a kodeků (ASF, WMV, AVI, MP3, WAV, …)
  • Ovládání HW zařízení pro snímaní obrazu používající WDM a VFW, podpora TV karet, kamer, …

FFmpeg

FFmpeg

 • Sada knihoven pro zpracování audio/video dat
 • Licencováno pod LGPL
 • Některé části knihovny jsou algoritmy implementované díky reverznímu inženýrství
 • Podporované formáty:
  • Video: MPEG (1, 2, 4), AVI, ASF, QuickTime, FLIC, Matroska
  • Zvuk: WAV, RealAudio, RAW
  • Obraz: JPEG, PNG, Targa, TIFF, PGM
 • Podporované kodeky:
  • Video: MPEG (1, 2, 4), WMV, H.261, H.263, MJPEG, HuffYUV
  • Zvuk: MPEG audio layer 2, MPEG layer 3, AC3, Vorbis
 • Vzniknul fork http://libav.org

ACM

Windows legacy audio components

Audio Compression Manager – API pro správu kodeků pro kompresi zvuku.

Adobe Flash

Adobe Flash

 • Široké využití: animace, video (YouTube), hry, web
 • Vektorová i rastrová grafika
 • OOP jazyk ActionScript
 • Nahrazováno HTML5

Graphics Device Interface (GDI)

Graphics Device Interface

 • Součást Windows API
 • Základní rozhraní pro 2D kreslení, device context (monitor, tiskárna, …), blokové přenosy bitmap (BitBlt)

Xlib

Xlib

 • Pro UNIX-like systémy
 • 2D grafika, window manažery, funkce pro komunikaci se serverem
 • Nadstavby:

Zvuková rozhraní v Unix-like OS

OSS

Open Sound System

 • HW MIDI a mixování
 • Plně duplexní operace (je možná současná obousměrná komunikace)

ALSA

Advanced Linux Sound Architecture

 • HW MIDI a mixování ve více kanálech
 • Plně duplexní operace
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/programatorska_rozhrani_pro_multimedia.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1