Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:inm:numericke_reseni_soustav_nelinearnich_rovnic

Numerické řešení soustav nelineárních rovnic

Newtonova metoda

  1. Určíme počáteční aproximaci (x, y).
  2. Uděláme matici parciálních derivací (1. rovnice podle x, 1. rovnice podle y; 2. rovnice podle x, 2. rovnice podle y).
  3. Dosadíme počáteční aproximaci do matice parciálních derivací a do funkcí.
  4. Uděláme si rovnice s dosazenými čísly: parciální derivace 1. rovnice podle x * a + parciální derivace 1. rovnice podle y * b = první rovnice, (bacha na znaménka) to stejný pro druhou rovnici, dostaneme soustavu s neznámymi a, b.
  5. Vyřešíme soustavu.
  6. a a b odečteme od počáteční aproximace, dostáváme novou aproximaci (x − a, y − b). S novou aproximací skočíme na krok 3, a tak stále dokola dokud nedosáhneme požadované přesnosti.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/inm/numericke_reseni_soustav_nelinearnich_rovnic.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1