Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:pgr:tahak

Tahák

OpenGL

Stavový automat

 • VBO – Vertex Buffer Object
 • VS – Vertex Shader
 • EBO – Element Buffer Object
 • PA – Primitive Assembly
 • FS – Fragment Shader (každý pixel zvlášť)
 • PFO – Per Fragment Operations (celý obraz)
 • FB – Frame Buffer

Rendering equation

Mipmapy zamezují aliasu. Textury se předpočítají do nižších rozlišení za cenu třetinového nárůstu spotřeby paměti.

Osvětlovací modely

Lambert

Lambertian reflectance

 • Ambientní = barva · intenzita světla
 • Difůzní = barva · intenzita světla · cos(úhel mezi normálou a světlem)
 • Specular není!

Phong

Phong shading

 • K Lambertovi přidává specular
 • Počítá se per-pixel (fragment shader)
 • Normály musí být normalizované1)
 • Složitý vzorec :-)

Blinn-Phong

Blinn–Phong shading model

 • Méně přesný než Phongův, ale rychlejší

Gouraud

Gouraud shading

 • Taky má specular
 • Počítá se per-vertex (vertex shader)

Flat

upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_4_44_flat-shading-sample.jpg

Jako Gouraudovo, ale per-face.

1)
jednotkové
/var/www/wiki/data/pages/pitel/pgr/tahak.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1