Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:standardy_ukladani_obrazu_3d_objektu_a_scen

Standardy ukládání obrazů, 3D objektů a scén

Formáty uložení 3D dat

VRML

VRML

 • Deklarativní programovací jazyk pro zobrazování a animace 3D modelů v prostředí internetu.
 • Zobrazování animací, zvuků či osvětlení scény.
 • Interakce s uživatelem ve virtuální realitě.
 • Popis objektů scény v hierarchické stromové struktuře.
 • Prostředí online www.
 • Textové soubory .wrl či komprimované .wrx
 • Částečně vychází z OpenInventoru
 • Předchůdce X3D formátu
 • 1997 — vznik VRML97 a mezinárodní ISO normy VRML

X3D

X3D

 • Vznikl z VRML97
 • XML struktura souboru

ASE

 • Textový formát pro popis 3D scény
 • Vytvořen firmou AutoDesk
 • Nemá formální specifikaci
 • Povrchová reprezentace (pouze trojúhelníky)
 • Obsahuje:
  • popis scény
  • popis materiálů
  • popis geometrie
  • seznam vertexů, seznam trojúhelníků
  • seznam texturovacích koordinátů
  • normály
  • popis světel, kamery…

STL

STL (file format)

 • Textový formát
 • Stereolitography
 • Vytvořen firmou 3D Systems
 • Povrchová reprezentace(pouze trojúhelníky)
 • Obsahuje: '3 vertexy + normála == trojúhelník'
 • Chybí textury, materiály..

AMF

Additive Manufacturing File Format

 • XML formát souboru
 • Nahrazuje a odstraňuje nedostatky STL

3DS

.3ds

 • Binární formát
 • Vytvořen firmou AutoDesk
 • Hierarchický blokový
 • Prakticky stejné možnosti jako ASE, jen neumí normály(?)

DXF

AutoCAD DXF

 • Vektorový grafický formát
 • 2D i 3D data
 • ASCII textový formát, stále používaný
 • Binární verze DXB

3D kreslení

Open Inventor

Open Inventor

 • Objektově orientovaná knihovna pro 3D grafiku
 • Multiplatformní, využívá OpenGL
 • Vyšší úroveň než OpenGL
 • Využití při vizualizacích v CAD
 • Podpora 3D, shaderů, stínů, fontů a zvuků

Coin3D

Coin3D

 • Open source API, které je kompatibilní s OpenInvertor

GDI, GDI+, .NET

Xlib / Linux

2D formáty uložení a API kreslení

SVG

Scalable Vector Graphics

 • vznikl roku 2001
 • vektorový grafický formát
 • struktura souboru je XML
 • je standardizovaný W3C
 • používá Malířův algoritmus pro vykreslení
 • tři možnosti animace:
  • animační značky(tagy v XML)
  • skriptovací jazyk nad DOM
  • jazyk SMIL

PS

PostScript

 • 1984 Adobe Systems Inc.
 • Programovací jazyk k popisu tisknutelných dokumentů
 • Formát je nezávislý na výstupním zařízení
 • Potřeba interpretu jazyka
 • Postfixová notace zápisu výrazů (10 11 mul)

EPS

Encapsulated PostScript

 • Encapsulated PostScript
 • zapouzdřuje vlastní PostScriptový soubor pro import/export
 • řídí se pravidly Dokument Structuring Convection (DSC)
 • využívá bounding box
 • obsahuje maximálně jednu stranu
 • nenastavuje:
  • zařízení
  • souřadnicový systém
 • neovlivňuje chování interpretu

PDF

Portable Document Format

 • dokumenty nezávislé na:
  • platformě
  • SW
 • využívá PS
 • formát dat:
  • textový
  • binární (fonty, JPEG)
 • struktura:
  • hlavička (%PDF-verze)
  • tělo souboru (objekty typu: bool, číslo, řetězec, stream, pole, null, slovník, jmenný řetězec)
  • tabulka odkazů
  • trailer sekce (pro čtení od konce)
 • bezpečnost:
  • heslo
  • vodoznak
  • elektronický podpis a certifikát

GIF

Graphics Interchange Format

 • Multiplatformní rastorvý formát
 • Bezztrátová komprese LZW
 • Možnost animace a prokládání po řádcích
 • 1bit průhlednost
 • Omezený počet barev v jednom rámci

PNG

Portable Network Graphics

 • Formát pro uchování rastrového obrazu
 • Vznikl jako alternativa ke GIF, kvůli problémum s patentovaným algoritmem LZW u GIF
 • Bezztrátová komprese (Deflate algoritmus)
 • Mezinárodní standard ISO/IEC
 • Prokládání po pixelexch
 • Pro malé obrázky větší velikost jako GIF, protože obsahuje víc metadat
 • Pro velké obrazy menší velikost souboru než GIF díky lepší kompresi

TIFF

JPEG

JPEG

 • Od roku 1992 standard ISO/IEC
 • Umožňuje ztrátovou i bezstrátovou kompresi
 • Kompresní poměr až 100:1
 • Komprese založena na DCT (diskrétní kosinově transformaci) nad bloky 8×8
 • Komprimace souboru může být : sekvenční, prograsivní, bezztrátová a hierarchická

JPEG 2000

JPEG 2000

 • Standard ISO/IEC z roku 2000
 • Nástupce formátu JPEG
 • Komprese založena na DWT (diskrétní vlnková transformace) nad obecně velkými obdélníkovými částmi obrazu nebo rovnou celým obrazem
 • Každý blok obrazu může mít jiný kompresní poměr
 • Lepší komprese než JPEG

RAW

Raw image format

 • skupina formátů
 • každý výrobce má jiný (chráněný) formát
 • ISO norma: TIFF/EP (tag image file format / electronic photography)
 • Adobe: DGN (digital negative)
 • zaznamenání neupravených dat ze senzorů (CMOS, CCD, …)
 • výhody:
  • velký rozsah (14bit)
  • vysoký kontrast
  • možnost HDR fotografie
  • dlouhá doba expozice (úpravy)
 • nevýhody:
  • velká paměťová náročnost
  • možnost různé doby expozice
  • vyvážení bílé

2D kreslení

Cairo

cairo (graphics)

 • API pro 2D vektorovou grafiku
 • Podpora velké množiny výstupních formátů(PS, PDF, PNG, GTK, windows HDC…)
 • stavový automat
 • hardwarová akcelerace
 • využití ve Firefox 3

Quartz 2D

Quartz 2D

 • Rozhraní pro rendrovaní 2D grafiky
 • Součást Core Graphics
 • Podpora PDF formátu
 • Pracuje jako stavový automat (obdobně jako třeba OpenGL)
 • Beží na MacOS a iOS

AGG (Anti-Grain Geometry)

Anti-Grain Geometry

 • Rychlé a kvalitní renderování 2D vektorové grafiky
 • Práce se subpixelovou přesností
 • Využití jako základní knihovna vykreslovacích nástrojů
 • Slabá dokumentace
 • Potřeba si napsat wrapper, aby byla knihovna rozumě použitelná
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/standardy_ukladani_obrazu_3d_objektu_a_scen.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1