Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:polarizace_svetla

Polarizace světla

Přirozené a lineárně polarizované světlo

Přirozené světlo kmitá nahodile všemi směry. Lineárně polarizované pouze v jednom.

Polarizační rovina

Rovina, podle které vlna kmitá. Na obrázku vpravo je svislá.

Způsoby polarizace světla

Pokud je úhel mezi odraženým a lomeným paprskem 90° tak dochází k tomu, že je odražené světlo polarizované. To je polarizace odrazem. Tomu se říká Brewsterův úhel a aby tento jev nastal, tak úhel dopadu musí být arctan(n₂/n₁).

Elipticky polarizované světlo

Pokud jsou na sebe polarizační roviny kolmé, vlny mají stejné frekvence a amplitudy a fázový rozdíl je π/2 tak vnikne kruhově polarizované světlo.

Pokud se liší amplitudy nebo fáze, tak je světlo polarizované elipticky.

Polarizační filtry

Polarizer

Malusův zákon říká, že intenzita světla po průchodu polarizačním filtrem I = I₀ cos²(θ), kde I₀ je původní intenzita a θ je úhel mezi polarizačními rovinami. Pokud polarizačním filtrem prochází přirozené světlo (bez polarizace), je výsledná intenzita ½.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/polarizace_svetla.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1