Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:petri_coloured

Barvené a hierarchické Petriho Sítě

Jde o rozšíření P/T sítí.

Hierarchické sítě

Při modelování systémů je nepraktické modelovat celý systém jako jednu velkou síť, obzvlášť pokud se některé kusy opakují. Hierarchické sítě toto řeší pomocí několika mechanismů:

 1. nahrazení místa
  • substituce sítě do místa
  • je nutné specifikovat, jak se preset a poset tohoto místa napojí na minimální a maximální přechodový řez substituované sítě
 2. nahrazení přechodu
  • substituce sítě do přechodu
  • podobná specifikace jako u místa, akorát jde o S-řezy v substituované síti
 3. invokace sítě v přechodu
  • podobný mechanismus jako vyvolání metody s parametry
  • invokovaná síť má svou šablonu, dle které je vytvořena instance sítě s nějakým počátečním značením
  • opět se navazují hodnoty presetu přechodu do míst invokované sítě
  • speciální místo RETURN, které při naplnění způsobí zrušení sítě a navázání hodnot z některých míst na výstup přechodu, který síť invokoval

Fúze míst

Sloučení dvou míst sjednocením vstupních a výstupních hran. Při kombinaci fúze a substituce lze rozlišit tři typy fúze:

 1. lokální fúze v rámci jedné sítě
 2. fúze napříč všemi instancemi dané sítě (něco jako třídní proměnná)
 3. fúze napříč všemi instancemi všech sítí (něco jako globální proměnná)

Barvené sítě

Specifikují u značek i jejich datový typ - colorset, značky pak nabývají hodnot z daného coloresetu - colors.

Je zaveden inskripční jazyk, kterým lze specifikovat:

 • typy proměnných
 • typy míst a počáteční značení
 • strážní podmínky u přechodů (test na obsah proměnných)
 • transformaci značek v přechodech
 • atd.

Multimnožiny

Místo může obsahovat určitý počet prvků několika různých datových typů. Počáteční značení a požadovaný počet a typ značek na přechodech se značí pomocí multimnožinového operátoru, např.:

1`a + 3`b + 2`c

Formálně je multimnožina nad množinou S funkce m: S → N, která každému prvku přiřazuje přirozené číslo. Pokud m(s) > 0, tak prvek s do náleží do multimnožiny.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/petri_coloured.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1