Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:objem

Zobrazování objemových dat

Volume rendering

 • Volumetrická data se skládají z voxelů (volumetric element)
 • Možnost reprezentace materiálu, ne jen povrchu
 • Využití: CT/MR, strojírenství, geologie, simulace

Reprezentace

 • Uniformní mřížka voxelů
  • Ortogonální
  • Polární
  • Sférická
  • Nestrukturovaná
 • Hierarchické dělení prostoru
 • Implicitní objemy

Uložení dat v paměti

 • 3D pole
 • Hierarchické mřížky
 • Komprese: RLE (Run length encoding)

Zobrazení

Převod na polygony

Marching Cubes

 • Procházení po krychlích
 • 256 možných stavů; v praxi různé varianty 15 stavů a zrcadlení, otočení
 • Vytváří orientovanou uzavřenou trojúhelníkovou plochu
 • Je třeba definovat, který voxel je „uvnitř“, a který „vně“
 • Slepý převod na velký počet trojúhelníků
 • Možnost děr v síti a nejednoznačnost

Volume Rendering

Vrhání paprsku

 • Vrhání paprsku do objemu (Ray-casting)
 • Ovlivnění paprsku: Hustotou, Osvětlením, Vyzářené světlo, Útlum podél paprsku
 • Pokud chceme stíny, nutno počítat normálu z objemu
 • Pomalé, kvalitní, objemné na paměť
 • Optimalizace
  • Snadná paralelizace
  • Empty space leaping – prázdný prostor přeskočíme
  • Early ray termination – Výpočet podél paprsku ukončíme, je-li příspěvek dalšího voxelu nepodstatný (např. prošel hustým materiálem).
  • Multiple and adaptive sampling – Podvzorkování objemu, adaptivní krok podél paprsku, rozlišení renderovaného obrazu, atd.

Voxel Splatting

 • Projekce voxelů na rovinu
 • Zepředu dozadu
 • Stopa s Gaussovým rozložením
 • Barva podle hodnoty, segmentace a povrchu
 • Překrývání a prolínání stop podle průhlednosti
 • Horší kvalita, středně rychlé
 • Nemusíme mít objem v paměti celý
 • Snadná paralelizace

Shear-warp rekonstrukce

 • Posun rovin modelu pro narovnání paprsků do směru mřížky
 • Prostá projekce posunutých rovin na čelní stěnu
 • Barva podle hodnoty, segmentace a povrchu
 • Překrývání a prolínání podle průhlednosti
 • Rychlé, dobrá kvalita
 • Nemusíme mít objem v paměti celý
 • Možnost změny vzorkování
 • Existuje i HW implementace

Texturování

www.evl.uic.edu_aej_524_pics_texture_2d3d.jpg

 • Zobrazení polygonů s texturami, jako řezy objemem
 • Blending jednotlivých řezů, podle průhlednosti voxelů
 • 2D texturování, řezy ve směru nejvíce přivrácené stěny
 • 3D texturování, řezy kolmo ke směru pohledu
 • Dobrá kvalita, při plné hardwarové implementaci velmi rychlé

Průchod paprsku modelem

Jak najdeme počátek a konec paprsku: Ray-casting pomocí GLSL

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/objem.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1