Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:logika_system

Formální systém predikátové logiky

Axiomy a odvozovací pravidla

Axiom

 1. A → (BA)
 2. (A → (BC)) → ((AB) → (AC))
 3. B → ¬A) → (AB)
 • Modus ponens (pravidlo odloučení) AB můžeme přepsat na AB1).
 • Věta o dedukci je Modus ponens obráceně.
 • Pravidlo zobecnění znamená, že někam připíšeš ∀x
 • Axiom kvantifikátoru – ∀x(AB) → (A ⇒ ∀xB)

Dokazatelnost

Důkaz je libovolná posloupnost formulí jazyka L, každá formule je buď axiom nebo ji lze odvodit z některých předchozích formulí.

Formule φ je dokazatelná z předpokladů T, jestliže existuje důkaz z předpokladů T. Píšeme Tφ.

Model a důsledek teorie

Teorie v jazyce L je každá množina T formulí jazyka L. Prvky T se nazývají (vlastní) axiomy T. Jazyk L je množina znaků, pomocí nichž se vytvářejí formule T a odvozené formule.

Logika je potom odvozovací systém pro popis matematických vět.

Věty o úplnosti a kompaktnosti

Prenexní tvar formulí

Prenex normal form

 1. Odstranění zbytečných kvantifikátorů2)
 2. Zbavení se spojek kromě ∧, ∨ a ¬
 3. Přejmenování proměnných
 4. Přesun kvantifikátorů doleva (a odstranění neatomických negací)
1)
A dokazuje B
2)
xB(y)
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/logika_system.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1