Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izu:uloha1

Úkol 1

Vyzkoušet si jednoduchou implementaci prohledávání stavového prostoru metodami DFS a BFS (případně dalšími) na problému misionářů a kanibalů.

Na jednom břehu řeky stojí tři misionáři a tři kanibalové. Mají k dispozici lodičku, do které se vejdou maximálně dvě osoby. Jak se všichni přepraví na druhou stranu tak, aby nikdy na žádném břehu nebyla přesila kanibalů nad misionáři?

main.gcc
/* Misionari a kanibalove -- prvni ukol z IZU LS2006
 * (C) Zdenek Mazal
 * Ukolem je implementovat reseni zname hadanky o 3 kanibalech a 3 misionarich
 * kteri maji za ukol dostat se na druhou stranu brehu za pomoci lodky o 2 mis-
 * tech. Na zadnem brehu nesmi byt kanibalu vice nez misionaru, jinak by byli
 * sezrani.
 */
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
// konstanty -- pocet kanibalu a misionaru
#define CANNIBALS_CNT 5
#define MISSIONARIES_CNT 6
#define DEFAULT_BOAT_POSITION 1
// pomocne definice pro implementaci -- kardinalita mnoziny operatoru
#define OPERATORS_CNT 10
// fronta i zasobnik jsou pro jednoduchost implementovany staticky pomoci pole 
#define MAX_STACK_SIZE 1000
#define MAX_QUEUE_SIZE 1000
 
// operatory ulohy, tedy vsechny mozne kombinace, ktere se daji vozit lodkou 
// obemi smery
typedef enum operators {
 TWO_CANNIBALS_FORW,
 ONE_CANNIBAL_FORW,
 ONE_CANN_ONE_MISS_FORW,
 TWO_MISSIONARIES_FORW,
 ONE_MISSIONARY_FORW,
 TWO_CANNIBALS_BACK,
 ONE_CANNIBAL_BACK,
 ONE_CANN_ONE_MISS_BACK,
 TWO_MISSIONARIES_BACK,
 ONE_MISSIONARY_BACK,
} operators;
 
/* definice stavu ulohy -- vyjadrujeme jej v souladu s prednaskami jako trojici
 * - pocet kanibalu a misionaru na prvnim brehu
 * - poloha lodky (1 = prvni breh, 0 = cilovy breh)
 * dale je k dispozici operator, kterym jsme se do stavu dostali kvuli vypisum
 * cilovy stav tedy je (0,0,0)
 */
typedef struct status{
 int cannibals;
 int missionaries;
 int boat;
 operators appliedOperator;
} status;
 
/*
 pomocna struktura zasobnik - pro manipulaci pouzivejte vyhradne definovane 
 funkce
*/ 
typedef struct stack{
 int top;
 status data[MAX_STACK_SIZE];
} stack;
 
/*
 pomocna struktura fronta - pro manipulaci pouzivejte vyhradne definovane 
 funkce
*/
typedef struct queue{
 int front;
 int end;
 status data[MAX_QUEUE_SIZE];
} queue;
 
 
/*******************************************************************************
 nasleduji funkce pro praci se zasobnikem, a to:
  void stackPush(stack* s, status stat) - vlozi stav do zasobniku
  status stackPop(stack* s) - vyjme a vrati stav ze zasobniku
  void stackInit(stack* s) - inicializuje zasobnik
  int stackEmpty(stack* s) - vraci 1 pokud je zasobnik prazdny
  int stackIsPresent(stack* s, status stat) - vraci 1 pokud se stav nachazi v 
                        zasobniku
  void stackPrint(stack* s) - vypise obsah zasobniku   
*******************************************************************************/
 
void stackPush(stack* s, status stat){
 s->top ++; // vrchol bude dalsi prvek
 if (s->top < MAX_STACK_SIZE){ // pokud neni plno
  s->data[s->top] = stat; // ulozi se
 }
 else{ // pokud je preplneno, exit
  fprintf(stderr, "ERROR: Stack full.");
  exit(1);
 }
}
 
status stackPop(stack* s){
 if (s->top >= 0){ // pokud neni prazdno
  s->top--; // vrchol bude predchozi prvek
  return s->data[s->top + 1]; // a puvodni vrchol se vrati
 }
 else{ // pokus o vyber z prazdneho zasobniku
  fprintf(stderr, "ERROR: Stack empty.");
  exit(2);
 }
}
 
void stackInit(stack* s){
 s->top = -1; // na pocatku je index mimo pole
}
 
int stackEmpty(stack* s){
 return (s->top < 0); // pokud je index mimo pole...
}
 
int stackIsPresent(stack* s, status stat){
 int i;
 for (i = 0; i <= s->top; i++){ // pro vsechny aktualni zaznamy
  if (stat.cannibals == s->data[i].cannibals && // se provede porovnani stavu
    stat.missionaries == s->data[i].missionaries &&
    stat.boat == s->data[i].boat
  ){
   return 1; // pokud nastane shoda, vraci se uspech
  }
 }
 return 0; // jinak neuspech
}
 
void stackPrint(stack* s){
 int i;
 for (i = 0; i <= s->top; i++){ // pro vsechny aktualni zaznamy
  printf("(%d %d %d) ", s->data[i].cannibals, s->data[i].missionaries, 
  s->data[i].boat); // provedeme tisk   
 }
}
 
/*******************************************************************************
 nasleduji funkce pro praci s frontou, a to:
  void queueInsert(queue* q, status stat) - vlozi stav do fronty
  status queueRemove(queue* q) - vyjme a vrati stav z konce fronty
  void queueInit(queue* q) - inicializuje frontu
  int queueEmpty(queue* q) - vraci 1 pokud je fronta prazdna
  int queueIsPresent(queue* q, status stat) - vraci 1 pokud se stav nachazi ve
                        fronte
  void queuePrint(queue* q) - vypise obsah fronty  
*******************************************************************************/
 
void queueInsert(queue* q, status stat){
 q->end ++; // posune se konec
 q->end %= MAX_QUEUE_SIZE; // provede se pripadna rotace
 if (q->end != q->front){ // pokud neni plno
  q->data[q->end] = stat; // vlozi se stav 
 }
 else{ // pokud je preplneno, exit
  fprintf(stderr, "ERROR: Queue full.");
  exit(3);
 }
}
 
status queueRemove(queue* q){
 if (q->end != q->front){ // pokud neni fronta prazdna  
  q->front ++; // posune se zacatek
  q->front %= MAX_QUEUE_SIZE; // provede se pripadna rotace
  return q->data[q->front]; // a vrati se prislusny prvek
 }
 else{ // pokud je fronta prazdna
  fprintf(stderr, "ERROR: Queue empty.");
  exit(4);
 }
}
 
void queueInit(queue* q){
 q->front = -1; // inicializace mimo pole
 q->end = -1;
}
 
int queueEmpty(queue* q){
 return (q->front == q->end); // prazdno je pri rovnosti indexu
}
 
int queueIsPresent(queue* q, status stat){
 int i = q->front + 1; // zacne se od prvniho prvku 
 i %= MAX_QUEUE_SIZE; // provede se pripadna rotace
 while (i != q->end + 1){ // dokud nejsou projite vsechny platne zaznamy 
  if (stat.cannibals == q->data[i].cannibals && // porovnava se
    stat.missionaries == q->data[i].missionaries &&
    stat.boat == q->data[i].boat
  ){ 
   return 1; // pripadne se vraci uspech
  } 
  i++; // zvyseni citace
  i %= MAX_QUEUE_SIZE;  
 }
 return 0; // nenalezeno
}
 
void queuePrint(queue* q){
 int i = q->front + 1; // obdoba predchozi fce, jen se misto porovnani tiskne
 i %= MAX_QUEUE_SIZE; 
 while (i != q->end + 1){
  printf("(%d %d %d) ", q->data[i].cannibals, q->data[i].missionaries, 
             q->data[i].boat);   
  i++;
  i %= MAX_QUEUE_SIZE;  
 }
}
 
/******************************************************************************/
 
// vypise stav jako trojici (pocet kanibalu na brehu 1, pocet misionaru, lodka)
// + pouzity operator
void printStatus(status stat){
 printf("(st: %d %d %d, op: ", stat.cannibals, stat.missionaries, stat.boat);
 switch (stat.appliedOperator){
  case TWO_CANNIBALS_FORW: printf("2CAN->"); break;
  case ONE_CANNIBAL_FORW: printf("1CAN->"); break;
  case ONE_CANN_ONE_MISS_FORW: printf("1CAN+1MIS->"); break;
  case TWO_MISSIONARIES_FORW: printf("2MIS->"); break;
  case ONE_MISSIONARY_FORW: printf("1MIS->"); break;
  case TWO_CANNIBALS_BACK: printf("2CAN<-"); break;
  case ONE_CANNIBAL_BACK: printf("1CAN<-"); break;
  case ONE_CANN_ONE_MISS_BACK: printf("1CAN+1MIS<-"); break;
  case TWO_MISSIONARIES_BACK: printf("2MIS<-"); break;
  case ONE_MISSIONARY_BACK: printf("1MIS<-"); break;
 }
 printf(") ");
}
 
// otestuje, zda se operator da pouzit ve stavu zadanem parametrem
int isApplicable(operators oper, status stat){
	switch (oper) {
		case TWO_CANNIBALS_FORW:
			if (stat.boat == 1 && stat.cannibals >= 2 && (stat.missionaries == MISSIONARIES_CNT || stat.missionaries == 0)) {
				return 1;
			}
			return 0;
			break;
		case ONE_CANNIBAL_FORW:
			if (stat.boat == 1 && stat.cannibals >= 1) {
				if (stat.missionaries == MISSIONARIES_CNT || stat.missionaries == 0) {
					return 1;
				}
				if ((stat.missionaries >= stat.cannibals - 1) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals + 1)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case ONE_CANN_ONE_MISS_FORW:
			if (stat.boat == 1 && stat.cannibals >= 1 && stat.missionaries >= 1) {
				if ((stat.missionaries - 1 >= stat.cannibals - 1) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries + 1 >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals + 1)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case TWO_MISSIONARIES_FORW:
			if (stat.boat == 1 && stat.missionaries >= 2) {
				if (stat.missionaries - 2 == 0) {
					return 1;
				}
				if ((stat.missionaries - 2 >= stat.cannibals) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries + 2 >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case ONE_MISSIONARY_FORW:
			if (stat.boat == 1 && stat.missionaries >= 1) {
				if ((stat.missionaries - 1 >= stat.cannibals) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries + 1 >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case TWO_CANNIBALS_BACK:
			if (stat.boat == 0 && CANNIBALS_CNT - stat.cannibals >= 2 && (stat.missionaries == MISSIONARIES_CNT || stat.missionaries == 0)) {
				return 1;
			}
			return 0;
			break;
		case ONE_CANNIBAL_BACK:
			if (stat.boat == 0 && CANNIBALS_CNT - stat.cannibals >= 1) {
				if (stat.missionaries == MISSIONARIES_CNT || stat.missionaries == 0) {
					return 1;
				}
				if ((stat.missionaries >= stat.cannibals + 1) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals - 1)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case ONE_CANN_ONE_MISS_BACK:
			if (stat.boat == 0 && CANNIBALS_CNT - stat.cannibals >= 1 && MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries >= 1) {
				if ((stat.missionaries + 1 >= stat.cannibals + 1) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries - 1 >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals - 1)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case TWO_MISSIONARIES_BACK:
			if (stat.boat == 0 && MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries >= 2) {
				if (stat.missionaries + 2 == 0) {
					return 1;
				}
				if ((stat.missionaries + 2 >= stat.cannibals) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries - 2 >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
		case ONE_MISSIONARY_BACK:
			if (stat.boat == 0 && MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries >= 1) {
				if (stat.missionaries + 1 == MISSIONARIES_CNT) {
					return 1;
				}
				if ((stat.missionaries + 1 >= stat.cannibals) && (MISSIONARIES_CNT - stat.missionaries - 1 >= CANNIBALS_CNT - stat.cannibals)) {
					return 1;
				}
			}
			return 0;
			break;
	}
	return 0;
}
 
// aplikuje operator, vraci novy stav
status applyOperator(operators oper, status stat){
	switch (oper) {
		case TWO_CANNIBALS_FORW:
			stat.boat = 0;
			stat.cannibals -= 2;
			stat.appliedOperator = TWO_CANNIBALS_FORW;
			break;
		case ONE_CANNIBAL_FORW:
			stat.boat = 0;
			stat.cannibals--;
			stat.appliedOperator = ONE_CANNIBAL_FORW;
			break;
		case ONE_CANN_ONE_MISS_FORW:
			stat.boat = 0;
			stat.cannibals--;
			stat.missionaries--;
			stat.appliedOperator = ONE_CANN_ONE_MISS_FORW;
			break;
		case TWO_MISSIONARIES_FORW:
			stat.boat = 0;
			stat.missionaries -= 2;
			stat.appliedOperator = TWO_MISSIONARIES_FORW;
			break;
		case ONE_MISSIONARY_FORW:
			stat.boat = 0;
			stat.missionaries--;
			stat.appliedOperator = ONE_MISSIONARY_FORW;
			break;
		case TWO_CANNIBALS_BACK:
			stat.boat = 1;
			stat.cannibals += 2;
			stat.appliedOperator = TWO_CANNIBALS_BACK;
			break;
		case ONE_CANNIBAL_BACK:
			stat.boat = 1;
			stat.cannibals++;
			stat.appliedOperator = ONE_CANNIBAL_BACK;
			break;
		case ONE_CANN_ONE_MISS_BACK:
			stat.boat = 1;
			stat.cannibals++;
			stat.missionaries++;
			stat.appliedOperator = ONE_CANN_ONE_MISS_BACK;
			break;
		case TWO_MISSIONARIES_BACK:
			stat.boat = 1;
			stat.missionaries += 2;
			stat.appliedOperator = TWO_MISSIONARIES_BACK;
			break;
		case ONE_MISSIONARY_BACK:
			stat.boat = 1;
			stat.missionaries++;
			stat.appliedOperator = ONE_MISSIONARY_BACK;
			break;
	}
	return stat;
}
 
// vygeneruje stavy pro DFS, ktere jsou dosazitelne z daneho stavu 
// a vlozi je do open
void generateDFS(status stat, stack* open, stack* closed){
	status currentStatus;
	stackPush(closed, stat);
	for (int oper = TWO_CANNIBALS_FORW; oper <= ONE_MISSIONARY_BACK; oper++) {
		if (isApplicable(oper, stat)) {
			currentStatus = applyOperator(oper, stat);
			if (!stackIsPresent(closed, currentStatus) && !stackIsPresent(open, currentStatus)) {
				printStatus(currentStatus);
				stackPush(open, currentStatus);
			}
		}
	}
}
 
// vygeneruje stavy pro BFS, ktere jsou dosazitelne z daneho stavu 
// a vlozi je do open
void generateBFS(status stat, queue* open, queue* closed){
	status currentStatus;
	queueInsert(closed, stat);
	for (int oper = TWO_CANNIBALS_FORW; oper <= ONE_MISSIONARY_BACK; oper++) {
		if (isApplicable(oper, stat)) {
			currentStatus = applyOperator(oper, stat);
			if (!queueIsPresent(closed, currentStatus) && !queueIsPresent(open, currentStatus)) {
				printStatus(currentStatus);
				queueInsert(open, currentStatus);
			}
		}
	}
}
 
int main(int argc, char *argv[]){
 
 status s; // pocatecni stav
 stack openDFS; // zasobnik open pro DFS
 stack closedDFS; // zasobnik closed pro DFS
 queue openBFS; // fronta open pro BFS
 queue closedBFS; // fronta closed pro BFS
// status currentStatus; // pomocny stav
// int i; // citac
 
 s.cannibals = CANNIBALS_CNT; // nastaveni pocatecniho stavu
 s.missionaries = MISSIONARIES_CNT;
 s.boat = DEFAULT_BOAT_POSITION;
 
 /********************* DFS ********************/
 stackInit(&openDFS); // inicializace zasobniku
 stackInit(&closedDFS); 
 stackPush(&openDFS,s); // vlozeni startovaciho stavu
 
	printf("DFS:\n===\n");
	while (1) {
		if (stackEmpty(&openDFS)) {
			printf("Unsolvable!\n");
			break;
		}
		s = stackPop(&openDFS);
		if (s.cannibals == 0 && s.missionaries == 0 && s.boat == 0) {
			break;
		}
		generateDFS(s, &openDFS, &closedDFS);
 
		printf("\nOPEN:");
		stackPrint(&openDFS);
		printf("\nCLOSED:");
		stackPrint(&closedDFS);
		printf("\n");
	}
 
 /*****************************************/
 printf("\n\n\nBFS:\n===\n");
 
 s.cannibals = CANNIBALS_CNT; // nastaveni pocatecniho stavu
 s.missionaries = MISSIONARIES_CNT;
 s.boat = DEFAULT_BOAT_POSITION;
 queueInit(&openBFS); // inicilizace fronty
 queueInit(&closedBFS);
 queueInsert(&openBFS,s); // vlozeni pocatecniho stavu
 
	while (1) {
		if (queueEmpty(&openBFS)) {
			printf("Unsolvable!\n");
			break;
		}
		s = queueRemove(&openBFS);
		if (s.cannibals == 0 && s.missionaries == 0 && s.boat == 0) {
			break;
		}
		generateBFS(s, &openBFS, &closedBFS);
 
		printf("\nOPEN:");
		queuePrint(&openBFS);
		printf("\nCLOSED:");
		queuePrint(&closedBFS);
		printf("\n");
	}
 return 0;
}
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izu/uloha1.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1