Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izp:proj4

Řazení

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
typedef struct osoba {
 char jmeno[21];
 char prijmeni[21];
 char pohlavi;
 unsigned int rok;
} OSOBA;
 
OSOBA *nacti (char *soubor) {
 //Otevreni souboru
 FILE *fp;
 if ((fp=fopen(soubor,"r"))==NULL) { //kdyz se nepovede
  fprintf(stderr,"Nepodarilo se otevrit soubor.\n");
  return NULL;
 }
 
 //Nacitani & parsovani csv souboru
 int znak;
 int radky=0;
 int polozka=1;
 char buffer[21];
 int pismeno=0;
 OSOBA *seznam=malloc(radky+1*sizeof(OSOBA)); //naalokujeme prvni polozku
 int alokovano=1;
 while ((znak = getc(fp)) != EOF) { //cteme ze streamu souboru
// printf("%c",znak);
 
  //Novy radek
  if (znak=='\n') {
   if (polozka!=4) { //meli bysme mit 4 polozky
    fprintf(stderr,"Neplatny csv soubor.\n");
    fclose(fp);
    free(seznam);
    return NULL;
   }
   seznam[radky].rok=atoi(buffer); //a kdyz je mame, tak ulozime rok
   radky++; //skocime na dalsi radek
   if (alokovano<=radky) {
    alokovano+=32;
    if ((seznam=realloc(seznam,alokovano*sizeof(OSOBA)))==NULL) { //prialokujeme dalsi prvek
     fprintf(stderr,"Realloc se nepovedl.\n");
     fclose(fp);
     free(seznam);
     return NULL;
    }
   }
   polozka=1;
   pismeno=0;
   continue; //cti dalsi znak
  }
 
  //Nova polozka
  if (znak==';') { //oddelovac polozek, zjistime kde jsme, a ulozime do seznamu
   if (polozka==1) strcpy(seznam[radky].jmeno,buffer);
   if (polozka==2) strcpy(seznam[radky].prijmeni,buffer);
   polozka++; //skocime na dalsi polozku
   pismeno=0; //vynulujeme vsechno mozny
//  printf ("%s\n", buffer);
   continue; //cti dalsi znak
  }
 
  //Jmeno & prijmeni
  if (polozka==1 || polozka==2) {
   buffer[pismeno]=znak;
   buffer[pismeno+1]='\0';
//  printf ("%s\n", buffer);
   pismeno++;
  }
 
  //Pohlavi
  if (polozka==3) {
   seznam[radky].pohlavi=znak;
  }
 
  //Rok
  if (polozka==4) {
   buffer[pismeno]=znak;
   buffer[pismeno+1]='\0';
   pismeno++;
  }
 }
 
 //Prazdny soubor
 if (radky==0) {
  fprintf(stderr,"Prazdny soubor.\n");
  fclose(fp);
  free(seznam);
  return NULL;
 }
//printf("Radku: %d\n", radky);
 fclose(fp);
//strcpy(seznam[1].jmeno,"Pepa");
 return seznam;
}
 
void tuxmas() {
 printf ("\nAno pane asistente, mohl jsme Vam dat setrideny seznam, i do souboru jsem ho\n");
 printf ("mohl zapsat. Ale pred Vanoci jsem byl prilis liny, a tak zustala jen csv ctecka,\n");
 printf ("ale krasna!\n");
 printf ("\nMerry tuxmas & happy GNU year! :)\n");
}
 
void napoveda(void) {
 printf("Program pro razeni csv seznamu jmen.\n\n");
 printf("POUZITI:\n");
 printf("./proj4 -key=123 vstup vystup\n\n");
 printf("-key=  nasleduji cisla sloupcu v poradi jak se maji seradit\n");
 printf("vstup  vstupni csv soubor\n");
 printf("vystup vystupni soubor\n");
 printf("\nSepsal a v hlavni rohli sehral xkalab00.\n");
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc == 1 || (argc == 2 && strcmp("-h", argv[1]) == 0)) {
  napoveda();
  return EXIT_SUCCESS;
 }
 
 if (argc>=2) {
  //Klic
  char *klic=strstr(argv[1],"-key=");
  if (klic==NULL) {
   fprintf(stderr,"Spatny klic!\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }
  klic+=5;
  printf ("Klic je %s.\n\n",klic);
 
  //Nacteni seznamu
  OSOBA *seznam=nacti(argv[2]);
  if (seznam==NULL) {
   return EXIT_FAILURE;
  }
 
  unsigned int x;
  for (x=0; x<=10; x++) printf("%s %s %c %d\n",seznam[x].jmeno, seznam[x].prijmeni, seznam[x].pohlavi, seznam[x].rok);
  free(seznam);
  tuxmas();
 }
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
//gcc -std=c99 -Wall -W -pedantic proj4.c -o proj4 -O2
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izp/proj4.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1