Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izp:proj3

Výpočty s maticemi

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
typedef struct tmatice {
 int radky, sloupce;
 int** matice;
} TMatice;
 
TMatice alokujMatici (int r, int s) {
 int i;
 TMatice m;
 m.radky=r;
 m.sloupce=s;
 int **mrizka=calloc(r, sizeof(int*));
 if (mrizka==NULL) {
  fprintf (stderr, "!\n");
 }
 for (i=0; i<r; i++) {
  mrizka[i]=calloc(s, sizeof(int));
  if (mrizka==NULL) {
   fprintf (stderr, "!\n");
  }
 }
 m.matice=mrizka;
 return m;
}
 
void uvolniMatici (TMatice *m) {
 int i;
 for (i=0; i<m->radky; i++) free (m->matice[i]);
 free (m->matice);
}
 
TMatice nactiMatici(char *soubor) {
 FILE *fp;
 TMatice m;
 if ((fp=fopen(soubor,"r"))==NULL) {
  m.radky=0;
  m.sloupce=0;
  return m;
 }
 int i, j, r, s;
 if (fscanf (fp, "%d %d", &r, &s) != 2) {
  fprintf (stderr, "Spatne rozmery!\n");
  fclose(fp);
  m.radky=0;
  m.sloupce=0;
  return m;
 }
 m = alokujMatici (r, s);
 for (i = 0; i < r; i++)
  for (j = 0; j < s; j++)
   if (fscanf (fp, "%d", &m.matice[i][j]) != 1) {
    uvolniMatici(&m);
    fclose(fp);
    m.radky=0;
    m.sloupce=0;
    fprintf (stderr, "Nekompatibilni matice!\n");
    return m;
   }
 fclose(fp);
 return m;
}
 
void pisMatici(TMatice m) {
 int i,j;
 printf("%d %d\n",m.radky,m.sloupce);
 for (i=0;i<m.radky;i++) {
  for (j=0;j<m.sloupce;j++) printf("%d ",m.matice[i][j]);
 printf("\n");
 }  
}
 
TMatice sectiMatice (TMatice m1, TMatice m2) {
 TMatice m;
 m = alokujMatici(m1.radky, m1.sloupce);
 if (m1.radky != m2.radky && m1.sloupce != m2.sloupce) {
  uvolniMatici(&m);
  m.radky=0;
  m.sloupce=0;
  return m;
 }
 int i, j;
 for (i=0 ;i<m1.radky; i++)
  for (j=0; j<m1.sloupce; j++) m.matice[i][j] = m1.matice[i][j] + m2.matice[i][j];
 return m;
}
 
TMatice nasobMatice (TMatice m1, TMatice m2) {
 TMatice m;
 m = alokujMatici(m1.radky, m2.sloupce);
 if (m1.sloupce != m2.radky) {
  uvolniMatici(&m);
  m.radky=0;
  m.sloupce=0;
  return m;
 }
 
 int i, j, x;
 for (i=0; i<m1.radky; i++)
  for (j=0; j<m2.sloupce; j++)
   for (x=0; x<m1.sloupce; x++)
    m.matice[i][j]+=m1.matice[i][x]*m2.matice[x][j];
 
 return m;
}
 
int monoMatice (TMatice vstup) {
 int i, j, last, status;
 
 //radky
 status=0; 
 for (i=0; i<vstup.radky; i++) {
  for (j=1; j<vstup.sloupce; j++) {
   last=status;
   if (vstup.matice[i][j] > vstup.matice[i][j-1]) status=1;
   if (vstup.matice[i][j] < vstup.matice[i][j-1]) status=-1;
   if (last!=status && last!=0) return EXIT_FAILURE;
  }
 }
 
 //sloupce
 status=0;
 for (j=0; j<vstup.sloupce; j++) {
  for (i=1; i<vstup.radky; i++) {
   last=status;
   if (vstup.matice[i][j] > vstup.matice[i-1][j]) status=1;
   if (vstup.matice[i][j] < vstup.matice[i-1][j]) status=-1;
   if (last!=status && last!=0) return EXIT_FAILURE;
  }
 }
 
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
int subMatice (TMatice m1, TMatice m2) {
 if (m1.radky < m2.radky || m1.sloupce < m2.sloupce) return EXIT_FAILURE; //Vleze se?
 int i1, j1, i2, j2;
 for (j1=0; j1<=(m1.sloupce-m2.sloupce); j1++)
  for (i1=0; i1<=(m1.radky-m2.radky); i1++)
   if (m1.matice[i1][j1] == m2.matice[0][0])
    for (j2=0; j2<m2.sloupce; j2++)
     for (i2=0; i2<m2.radky; i2++) {
      if (m1.matice[i1+i2][j1+j2] != m2.matice[i2][j2]) break;
      if ((i2+1)==m2.radky && (j2+1)==m2.sloupce) return EXIT_SUCCESS;
     }
 return EXIT_FAILURE;
}
 
void napoveda(void) {
 printf("Program pro vypocty s maticemi.\n\n");
 printf("POUZITI:\n");
 printf("./proj3 -parametr matice1 (matice2)\n");
 printf("matice1 a matice2 jsou soubory\n\n");
 printf("PARAMETRY:\n");
 printf("-mono    zkontroluje zda je matice1 monotonni\n");
 printf("-add    secte matici1 s matici2\n");
 printf("-mult    vynasobi matici1 matici2\n");
 printf("-submatrix hleda v matici1 matici2\n");
 printf("\nSepsal a v hlavni rohli sehral xkalab00.\n");
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc == 1 || (argc == 2 && strcmp("-h", argv[1]) == 0)) {
  napoveda();
  return EXIT_SUCCESS;
 }
 
 if (argc >= 3 && (strcmp("-mono", argv[1]) == 0 || strcmp("-add", argv[1]) == 0 || strcmp("-submatrix", argv[1]) == 0 || strcmp("-mult", argv[1]) == 0)) {
  //Nacitani 1. matice
  TMatice m1 = nactiMatici(argv[2]);
  if (m1.radky<=0 || m1.sloupce<=0) {
   fprintf (stderr, "Chyba pri otevirani souboru 1!\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }
//  pisMatici (m1); printf("\n");
 
  //Monotonnost
  if (strcmp("-mono", argv[1]) == 0) {
   int x = monoMatice (m1);
   uvolniMatici(&m1);
   if (x==0) printf ("1\n");
    else printf ("#\n");
   return EXIT_SUCCESS;
  }
 
  //Nacitani 2. matice
  TMatice m2 = nactiMatici(argv[3]);
  if (m2.radky<=0 || m2.sloupce<=0) {
   uvolniMatici(&m1);
   fprintf (stderr, "Chyba pri otevirani souboru 2!\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }
//  pisMatici (m2); printf("\n");
 
  //Scitani matic
  if (strcmp("-add", argv[1]) == 0) {
   TMatice m = sectiMatice (m1, m2);
   if (m.radky <= 0 || m.sloupce <= 0)
    fprintf (stderr,"#\n");
   else {
    pisMatici (m);
    uvolniMatici(&m);
   }
   uvolniMatici(&m1);
   uvolniMatici(&m2);
   return EXIT_SUCCESS;
  }
 
  //Nasobeni matic
  if (strcmp("-mult", argv[1]) == 0) {
   TMatice m = nasobMatice (m1, m2);
   if (m.radky <= 0 || m.sloupce <= 0)
    fprintf (stderr,"#\n");
   else {
    pisMatici (m);
    uvolniMatici(&m);
   }
   uvolniMatici(&m1);
   uvolniMatici(&m2);
   return EXIT_SUCCESS;
  }
 
  //Submatice
  if (strcmp("-submatrix", argv[1]) == 0) {
   int x = subMatice (m1, m2);
   uvolniMatici(&m1);
   uvolniMatici(&m2);
   if (x==0) printf ("1\n");
    else printf ("#\n");
   return EXIT_SUCCESS;
  }
 
  uvolniMatici(&m1);
  uvolniMatici(&m2);
 } else {
  fprintf (stderr,"Spatne parametry!\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 fprintf (stderr,"Toto by se nikdy nemelo napsat!\n");
 return EXIT_FAILURE;
}
//gcc -std=c99 -Wall -W -pedantic proj3.c -o proj3 -O2
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izp/proj3.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1