Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izp:proj1

Převod čísel

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>
 
const char rimsky[]={'I','V','X','L','C','D','M','S','Q'};
char *in=NULL;
 
unsigned int readLine(char **pLine, unsigned int *N, FILE *stream);
 
//arabsky na rimsky
char ar(void) {
 unsigned int len;
 unsigned int delka = readLine(&in, &len, stdin);
 if (delka==1) {
  fprintf(stderr,"CHYBA: Nic nezadano!\n");
  free(in);
  return EXIT_FAILURE;
 }
 short nuly=0;
 
 //nejdriv zjistime jestli je zadane cislo, a je ve spravnem rozsahu...
 for (short pozice_v_cisle=delka; pozice_v_cisle>1; pozice_v_cisle--) {
  char cislice=in[delka-pozice_v_cisle]; //potrebujem to brat odzadu (jinak dostanem EOF a je to v ...)
 
  //kontrola jestli bylo zadano cislo
  if (cislice<'0' || cislice>'9') {
   fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani (%c neni cislice)!\n", cislice); //trosku paradoxni pojmenovani promenne :)
   free(in);
   return EXIT_FAILURE;
  }
 
  //kontrola jestli nebyla zadana nula
  if (cislice=='0') {
   nuly++;
   if (nuly==delka-1) {
    fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani (0)!\n");
    free(in);
    return EXIT_FAILURE;
   }
  }
 }
 
 //...a teprve potom zacnem neco resit
 for (short pozice_v_cisle=delka; pozice_v_cisle>1; pozice_v_cisle--) {
  char cislice=in[delka-pozice_v_cisle];
  short pozice_v_poli=(pozice_v_cisle-2)*2; //cerna magie, ale funguje :)
  if (cislice>'3' && pozice_v_poli+1>8) {
   fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani (overflow)!\n");
   free(in);
   return EXIT_FAILURE;
  }
 
  //pokud je vstup mensi jak 4 (a vetsi jak 0)
  if (cislice<'4' && cislice>'0') {
   for (short i=cislice; i>'0'; i--){
    printf("%c",rimsky[pozice_v_poli]); //napis tolikrat I
   }
  }
 
  //kdyz je 4 (tak trosku vyjimka)
  if (cislice=='4') printf("%c%c",rimsky[pozice_v_poli],rimsky[pozice_v_poli+1]);
 
  //kdyz je vstup v rozsahu 5--8
  if (cislice>'4' && cislice<'9') {
   printf("%c",rimsky[pozice_v_poli+1]);
   for (short i=cislice-5; i>'0'; i--) {
    printf("%c",rimsky[pozice_v_poli]);
   }
  }
 
  //kdyz je vstup 9 (dalsi "vyjimka")
  if (cislice=='9') printf("%c%c",rimsky[pozice_v_poli],rimsky[pozice_v_poli+2]);
 }
 printf("\n"); // http://www.lamer.cz/quotes/show/12
 free(in);
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
//rimsky na arabsky
char ra(void) {
 unsigned int len;
 unsigned int delka = readLine(&in, &len, stdin);
 if (delka==1) {
  fprintf(stderr,"CHYBA: Nic nezadano!\n");
  free(in);
  return EXIT_FAILURE;
 }
 short last=SHRT_MAX; //zaloz promennou pro predchozi
 short arab=0; //soucet vsech cisel je zatim 0
 short hodnota=0; //na pocatku nebylo nic
 for (short i=0; i<delka-1; i++) { //zacneme projizdet vstup
  switch(in[i]) { //zjistime s jakym cislem mame tu cest
   case 'I': hodnota=1; break;
   case 'V': hodnota=5; break;
   case 'X': hodnota=10; break;
   case 'L': hodnota=50; break;
   case 'C': hodnota=100; break;
   case 'D': hodnota=500; break;
   case 'M': hodnota=1000; break;
   case 'S': hodnota=5000; break;
   case 'Q': hodnota=10000; break;
   default: fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani! (%c neni rimska cislice)\n",in[i]); free(in); return EXIT_FAILURE; //kdyz z zadnym z vyse uvedenych, tak skoncime chybou
  }
 
  if (i>=3 && in[i]==in[i-3] && in[i-1]==in[i-2] && in[i]==in[i-1]) { //pokud jde vice jak 3 stejne znaky za sebou (treba IIII)
   fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani! (IIII)\n");
   free(in);
   return EXIT_FAILURE;
  }
 
  if (hodnota>last) { //pokud se odecita
   if (hodnota/last!=10 && hodnota/last!=5) { //dosel jsem ke zjisteni, ze pokazde kdyz ma byt odcitani platne, tak podil tech zadanych cisel je 5 nebo 10... tim se osetri chyby jako IC nebo IMM... velky dik za toto zjisteni patri me pritelkyni, ktery me k teto myslence inspirovala. :)
    fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani! (IMM)\n");
    free(in);
    return EXIT_FAILURE;
   }
   if (i>=2 && in[i-1]==in[i-2]) { //osetreni proti IIV a podobnym
    fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani! (IIV)\n");
    free(in);
    return EXIT_FAILURE;
   }
   if (i>=1 && in[i-1]==in[i+1]) { //osetreni proti IVI a podobnym
    fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani! (IVI)\n");
    free(in);
    return EXIT_FAILURE;
   }
   arab+=hodnota-2*last;
  }
  else arab+=hodnota;
  last=hodnota;
 }
 if (arab<0) {
   fprintf(stderr,"CHYBA: Spatne zadani (overflow)!\n");
   free(in);
   return EXIT_FAILURE;
  }
 printf ("%d\n",arab);
 free(in);
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc == 1 || (argc == 2 && strcmp("-h", argv[1]) == 0)) printf("Sepsal a v hlavni rohli sehral xkalab00\n\n-ar Prevod z arabskych na rimska cisla\n-ra Prevod z rimskych na arabska cisla\n-aa Prevod z arabskych na arabska cisla (kontrola zapisu)\n-rr Prevod z rimskych na rimska cisla (kontrola zapisu)\n");
 if (argc == 2 && strcmp("-ar", argv[1])==0) ar();
 if (argc == 2 && strcmp("-ra", argv[1])==0) ra();
 if (argc == 2 && strcmp("-aa", argv[1])==0) {
  fprintf(stderr,"CHYBA: Neimplementovana operace!\n");
  return EXIT_FAILURE;
  }
 if (argc == 2 && strcmp("-rr", argv[1])==0) {
  fprintf(stderr,"CHYBA: Neimplementovana operace!\n");
  return EXIT_FAILURE;
  }
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
// Martinkovy bloky kodu
 
inline void testAlloc(void *ptr)
{
 if (ptr == NULL)
 { // vypise na standardni chybovy vystup chybovou hlasku.
  fprintf(stderr, "CHYBA: Nedostatek pameti!\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
 }
} // testAlloc()
 
unsigned int readLine(char **pLine, unsigned int *N, FILE *stream)
{
 
 const int B_INCREMENT = 16;
 int blockSize = *N;
 
 if (*pLine == NULL)
 { // uzivatel nic nealokoval
  blockSize = B_INCREMENT;
  *pLine = malloc(blockSize*sizeof(char));
   testAlloc(*pLine);
 }
 
 int c;
 int i = 0;
 
 while ((c = getc(stream)) != EOF && c != '\n')
 {
  (*pLine)[i] = c;
  i += 1;
  if ((i % blockSize) == 0)
  { // pokud je na konci bloku, je potreba jej natahnout
   blockSize += B_INCREMENT;
   *pLine = realloc(*pLine, blockSize);
   testAlloc(*pLine);
  }
 }
 
 // Pozor! Pole predavane odkazem se musi indexovat takto. Bez zavorky
 // bychom indexovali pole ukazatelu, protoze operator * ma nizsi prioritu
 // nez [].
 (*pLine)[i] = '\0'; // na zaver je potreba retezec spravne ukoncit
 
 *N = blockSize;
 
 return i+1; // vraci delku retezce
}
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izp/proj1.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1