Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izg:lab07

Základy OpenGL

Základy OpenGL

main.cpp
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Zaklady pocitacove grafiky
// Cviceni #7
//
// Autor: Adam Herout, modified by Michal Spanel
//
// Obsah cviceni: "Informativni nejzakladnejsi zaklady OpenGL"
//
// Demonstrovane jevy:
//   - OpenGL + GLUT
//   - vykreslovani
//   - display-listy
//   - barvy
//   - osvetleni
//   - pruhlednost
//   - stencil buffer
//
// *) Ovladani programu:
//   mys + leve tl. - rotace cele sceny
//   mys + prave tl. - priblizeni sceny
//   1,2,3      - polygony vyplnit, carami, body
//
// Opravy:
//
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// include
 
#ifdef _WIN32
# include <windows.h>
#endif
 
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glut.h>
//#include <GL/glext.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// globalni konstanty
 
// titulek hlavniho okna
const char   * PROGRAM_TITLE = "IZG Labs #07, Informativni nejzakladnejsi zaklady OpenGL";
 
const float   fov = 45.0;         // zorny uhel - field of view
const float   near_plane = 10.0;     // blizsi orezavaci rovina
const float   far_plane = 250.0;     // zdalenejsi orezavaci rovina
 
const int    default_w = 600;      // defaultni velikost okna
const int    default_h = 600;
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// globalni promenne
 
int       scene_rot_x = 0;       // rotace sceny dana mysovanim
int       scene_rot_y = 0;
int       scene_move_z = -50;     // posuv sceny
int       time = 0;          // virtualni cas [s]
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// zakladni nastaveni OpenGL
// - funkce se vola jednou, pri zacatku programu
//
 
void Init(void)
{
 // nastaveni clear color
 glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
 
 // parametry svetla
 GLfloat light_ambient[] = {0.5, 0.5, 0.5, 1.0}; // ambientni slozka svetla
 GLfloat light_specular[] = {0.8, 0.8, 0.8, 1.0}; // barva odlesku
 GLfloat light_diffuse[] = {0.9, 0.9, 0.9, 1.0}; // difuzni slozka svetla
 GLfloat light_position[] = {15.0, 0.0, 0.0, 1.0}; // definice pozice svetla
 
 // nastaveni svetla
 glEnable(GL_LIGHTING);
 glEnable(GL_LIGHT0);
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient);
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse);
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular);
 glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
 
 // nastaveni osvetlovaciho modelu
// glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_COLOR_CONTROL_EXT, GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR_EXT);
 
 // povoleni z-bufferu 
 glClearDepth(1000.0);
 glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 glDepthFunc(GL_LESS);
 
 // velikost bodu, pokud se nejaky kresli...
 glPointSize(5.0);
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// vygenerovani display-listu ozubeneho kolecka
// - funkce se vola pri zacatku programu
// - vraci id vytvoreneho display-listu
 
// zakladni parametry kolecka
#define COG_COUNT    14           // pocet zubu kola
#define RADIUS     4.0           // radius kola (vnitrni radius zubu)
 
// dalsi parametry kolecka
#define COG_HEIGHT   1.0           // vyska zubu
#define RADIUS_AXLE   1.0           // radius diry pro osu v kole
#define WHEEL_THICKNESS 3.0           // tloustka kola
#define CONST_PI    3.141592653589793
 
// identifikator display-listu kolecka
int wheel;
int wheel2;
 
int InitWheelDisplayList(double radius, int cog_count)
{
 double phi = 0;
 
 // vygeneruje identifikator display-listu
 int id = glGenLists(1);
 
 // naplneni display-listu s koleckem 
 glNewList(id, GL_COMPILE);
 {
  glBegin(GL_QUADS);             // vykreslujem same ctyruhelniky
  for (int i = 0; i < cog_count; i++) {    // pro kazdy zub...
   glNormal3f(0, 0, -1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0
         );
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(0, 0, 1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(-cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), -sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   phi += 2/7.0*2*CONST_PI/cog_count;
 
 
   glNormal3f(0, 0, -1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(0, 0, 1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi), (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(-cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), -sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   phi += 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count;
 
 
   glNormal3f(0, 0, -1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(0, 0, 1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         radius*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(-cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), -sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   phi += 3/7.0*2*CONST_PI/cog_count;
 
 
   glNormal3f(0, 0, -1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(0, 0, 1);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(radius*cos(phi), radius*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f((radius+COG_HEIGHT)*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         (radius+COG_HEIGHT)*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
 
   glNormal3f(-cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), -sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count/2), 0.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         -WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         RADIUS_AXLE*sin(phi + 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count),
         WHEEL_THICKNESS/2.0);
   glVertex3f(RADIUS_AXLE*cos(phi), RADIUS_AXLE*sin(phi), WHEEL_THICKNESS/2.0);
   phi += 1/7.0*2*CONST_PI/cog_count;
  }                      // konec cyklu pro kazdy zub
  glEnd();                  // GL_QUADS
 }
 glEndList();                 // to je ke kolecku vsechno...
 
 // vratime identifikator display-listu
 return id;
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// vygenerovani display-listu pro dva materialy
// - funkce se vola jednou, pri zacatku programu
 
// identifikatory display-listu pro materialy
int red_mat, blue_mat;
 
void InitMaterialDisplayLists()
{
 // vygenerujeme display listy pro dva dulezite materialy
 red_mat = glGenLists(1);           // cerveny material - display-list
 glNewList(red_mat, GL_COMPILE);        // budeme plnit prislusny display-list
 {
  GLfloat mat_diffuse[] = {0.9, 0.0, 0.0, 1.0}; // difuzni (matna) slozka materialu
  GLfloat mat_ambient[] = {0.2, 0.2, 0.2, 1.0}; // ambient (rozptylena) slozka materialu
  GLfloat mat_specular[] = {0.5, 0.5, 0.5, 1.0}; // spekularni (odleskova) slozka materialu
 
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, mat_ambient);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, mat_specular);
  glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 80); // lesklost materialu - 1-128
 }
 glEndList();                 // konec cerveneho materialu
 
 // vygenerujeme display-list pro modry material
 blue_mat = glGenLists(1);
 glNewList(blue_mat, GL_COMPILE);
 {
  GLfloat mat_diffuse[] = {0.0, 0.0, 0.9, 1.0}; // difuzni slozka materialu
  GLfloat mat_ambient[] = {0.2, 0.2, 0.2, 1.0}; // ambient (rozptylena) slozka materialu
  GLfloat mat_specular[] = {0.5, 0.5, 0.5, 1.0}; // spekularni slozka materialu
 
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, mat_ambient);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);
  glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, mat_specular); 
  glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 120);
 }
 glEndList();                 // konec popisu modreho materialu
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// vygenerovani textury - bitmapy RGBA o vhodnych rozmerech
// - funkce se vola jednou, pri zacatku programu
 
// parametry textury
#define TEXTURE_WIDTH  256           // sirka textury - musi byt mocnina 2
#define TEXTURE_HEIGHT 256           // vyska textury - musi byt mocnina 2
 
// pole kde budou data textury
unsigned char texture[TEXTURE_WIDTH * TEXTURE_HEIGHT * 4];
 
// identifikator ("jmeno") textury
unsigned texid;
 
void InitTexture()
{
 unsigned char *p = texture;          // ukazatel, ktery "leze" pres texturu
 for (int i = 0; i < TEXTURE_HEIGHT; ++i) {
  for (int j = 0; j < TEXTURE_WIDTH; ++j) {
   *p++ = (((int)(i+10*(sin(j/20.0)+1))&0x10)^(j&0x10)) ? 0xff:160; // red
   *p++ = (((int)(i+10*(sin(j/20.0)+1))&0x10)^(j&0x10)) ? 0xff:180; // green
   *p++ = (((int)(i+10*(sin(j/20.0)+1))&0x10)^(j&0x10)) ? 0xff:180; // blue
   *p++ = (((int)(i+10*(sin(j/20.0)+1))&0x10)^(j&0x10)) ? 0xff:160; // alpha
  }
 }
 
 // vygeneruje (prideli) identifikator textury - ulozi do promenne texid
 glGenTextures(0, &texid);
 
 // texid bude aktivni textura
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texid);
 
 // nastaveni parametru textury
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
 glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);
 
 // vytvoreni textury - podle naseho vygenerovaneho pole v promenne texture
 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, TEXTURE_WIDTH, TEXTURE_HEIGHT, 
        0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, texture);
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// nastaveni souradneho systemu podle velikosti okna
// - funkci zavola GLUT vzdy, kdyz se zmeni rozmery okna
 
void onReshape(int w, int h)
{
 glViewport(0, 0, w, h);            // viditelna oblast
 glMatrixMode(GL_PROJECTION);         // nastavujeme projekcni matici
 glLoadIdentity();               // nahrat jednotkovou matici
 gluPerspective(fov, (double)w / (double)h, near_plane, far_plane); // perspektivni projekce
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);          // modelova matice
 glLoadIdentity();
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// tato funkce je volana pro prekresleni okna
// - vola ji GLUT, kdyz okno vystoupi do popredi, nebo kdyz si to
//  objedname funkci glutPostRedisplay()
 
void onDisplay(void)
{
 // vymazani bufferu
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT | GL_STENCIL_BUFFER_BIT);
 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW);          // bude se menit modelova matice
 glLoadIdentity();               // nahrat jednotkovou matici
 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////
 // nastaveni kamery
 
 glTranslatef(0.0f, 0.0f, scene_move_z);    // posun sceny podle pohybu mysi
 glRotatef(scene_rot_x, 1.0, 0.0, 0.0);    // rotace sceny podle pohybu kurzoru mysi
 glRotatef(scene_rot_y, 0.0, 1.0, 0.0);
 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////
 // vykresleni sceny
 
 // kolecka vpredu
#if 1
 glPushMatrix();                // zapamatovat souradny system
  glTranslatef(0.0, 0.0, 6.0);
 
  glCallList(red_mat);            // cerveny material - display-list
  glPushMatrix();               // zapamatujem souradny system
   glCallList(wheel);            // vykreslime kolecko
  glPopMatrix();               // vratime souradny system
 
  glCallList(blue_mat);
  glPushMatrix();
   glRotatef(time, 0, 0, 1);
   glTranslatef(((2 * RADIUS + COG_HEIGHT) / 2) + 2.5, 0, 0);
   glRotatef(2 * time - 14, 0, 0, 1);
   glCallList(wheel2);
  glPopMatrix();
 glPopMatrix();                // vratit zapamatovany souradny system
#endif
 
 // vykresleni POLOHY zrcadla do stencil-bufferu
 glColorMask(GL_FALSE, GL_FALSE, GL_FALSE, GL_FALSE); // zakaze zapis do color-bufferu
 glDepthMask(GL_FALSE);            // zakaze zapis do depth-bufferu
 glEnable(GL_CULL_FACE);            // vykreslovani jen licu polygonu
 glEnable(GL_STENCIL_TEST);          // zapne praci se stencil-bufferem
 glStencilFunc(GL_ALWAYS, 1, 1);        // zapis VZDY
 glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_INCR);    // inkrementujeme hodnotu ve stencil-bufferu
 glBegin(GL_QUADS);              // obdelnik
  glVertex3f(-16.0, -11.0, 0.0);
  glVertex3f( 16.0, -11.0, 0.0);
  glVertex3f( 16.0, 11.0, 0.0);
  glVertex3f(-16.0, 11.0, 0.0);
 glEnd();
 glDisable(GL_CULL_FACE);           // vratit nastaveni - licove i rubove strany polygonu
 glColorMask(GL_TRUE, GL_TRUE, GL_TRUE, GL_TRUE); // vratit nastaveni - bude se kreslit
 glDepthMask(GL_TRUE);             // vratit nastaveni - bude se psat do depth-bufferu
 
#if 1
 // kolecka jeste jednou - tentokrate za zrcadlem
 glEnable(GL_STENCIL_TEST);          // zapne praci se stencil-bufferem
 glStencilFunc(GL_EQUAL, 1, 1);        // podminka stencil bufferu - musi tam byt 1
 glStencilOp(GL_KEEP, GL_KEEP, GL_KEEP);    // operace stencil bufferu - necha tam, co bylo
 glPushMatrix();
  glScalef(1.0, 1.0, -1.0);
  glTranslatef(0, 0, 6);
 
  glCallList(red_mat);
  glPushMatrix();
   glCallList(wheel);
  glPopMatrix();
 
  glCallList(blue_mat);
  glPushMatrix();
   glRotatef(time, 0, 0, 1);
   glTranslatef(((2 * RADIUS + COG_HEIGHT) / 2) + 2.5, 0, 0);
   glRotatef(2 * time - 14, 0, 0, 1);
   glCallList(wheel2);
  glPopMatrix();
 glPopMatrix();
 glDisable(GL_STENCIL_TEST);          // vratit nastaveni - vypneme praci se stencil bufferem
#endif
 
 // mrizka z car dole
 glDisable(GL_LIGHTING);            // nepracujeme se svetlem - porad stejne sede
 glColor3f(0.5, 0.5, 0.5);           // seda barva
 glLineWidth(1.0);               // tloustka cary - 1 pixel
 glBegin(GL_LINES);              // budem kreslit cary
 for (int i = -10; i <= 10; i++) {
  glColor3f(1, 0, 0); glVertex3f(1.5*i, -11.0, -20.0);
  glColor3f(0, 1, 0); glVertex3f(1.5*i, -11.0, 20.0);
  glColor3f(1, 1, 1); glVertex3f(-20.0, -11.0, 1.5*i);
  glColor3f(0, 0, 0); glVertex3f( 20.0, -11.0, 1.5*i);
 }
 glEnd();
 glEnable(GL_LIGHTING);            // vratit nastaveni - zapnout osvetleni
 
#if 1
 // material zrcadla
 GLfloat mat_diffuse[] = {0.8, 0.8, 0.0, 1.0}; // difuzni (matna) slozka materialu
 GLfloat mat_ambient[] = {0.4, 0.4, 0.0, 1.0}; // ambient (rozptylena) slozka materialu
 GLfloat mat_specular[]= {0.6, 0.9, 0.7, 1.0}; // specular (odleskova) slozka materialu
 
 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT, mat_ambient);
 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_DIFFUSE, mat_diffuse);
 glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SPECULAR, mat_specular);
 glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK, GL_SHININESS, 125);
 
 // vykresleni zrcadla s texturou, ktera udava barvy a pruhlednost
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);           // zapnout texturovani
 glEnable(GL_BLEND);              // zapnout pruhlednost
 glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); // pruhlednostni funkce - alpha slozka materialu
 glBegin(GL_QUADS);
  glNormal3f(0.0, 0.0, 1.0);         // nastaveni normaloveho vektoru
  glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-16.0, -11.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 16.0, -11.0, 0.0);
  glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( 16.0, 11.0, 0.0);
  glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-16.0, 11.0, 0.0);
 glEnd();
 glDisable(GL_BLEND);             // vratit nastaveni - vypnout michani/pruhlednost
 glDisable(GL_TEXTURE_2D);           // vratit nastaveni - vypnout texturovani
#endif
 
 // takrka povinne ukonceni
 glFlush();                  // provedeni vsech prikazu
 glutSwapBuffers();              // a prohozeni bufferu
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce volana pri stisku klavesy
// - vola ji GLUT, kdyz uzivatel stiskne klavesu
 
void onKeyboard(unsigned char key, int x, int y)
{
 // uprava velkych pismen na mala
 if (key >= 'A' && key <= 'Z')
  key += 'a' - 'A'; 
 
 // rozeskok podle stlacene klavesy
 switch (key)
 {
  // prepnuti na zobrazeni pouze vrcholu
  case '1':
   glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL);
   glPolygonMode(GL_BACK, GL_FILL);
   break;
 
  // prepnuti na zobrazeni dratoveho modelu
  case '2':
   glPolygonMode(GL_FRONT, GL_LINE);
   glPolygonMode(GL_BACK, GL_LINE);
   break;
 
  // prepnuti na zobrazeni vyplnenych sten
  case '3':
   glPolygonMode(GL_FRONT, GL_POINT);
   glPolygonMode(GL_BACK, GL_POINT);
   break;
 
  // ukonceni programu
  case 27:                  // klavesa Escape
  case 'q':
  case 'x':
   exit(0);
   break;
 
  // prepnuti na celou obrazovku
  case 'f':
   glutFullScreen();
   break;
 
  // prepnuti zpet do okna
  case 'w':
   glutReshapeWindow(default_w, default_h);
   break;
 
  default:
   break;
 }
 
 // vyvolani prekresleni OpenGL okna
 glutPostRedisplay();
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce volana pri stisku tlacitek mysi             
// - vola GLUT, kdyz uzivatel stiskne tlacitko mysi
 
int old_mouse_x = 0, old_mouse_y = 0;      // minula pozice mysi, ze ktere se pocitaji rotace
int stav = 0;                  // stav tlacitek mysi
 
void onMouseClick(int button, int state, int x, int y)
{
 // zapamatovat pozici kurzoru mysi
 old_mouse_x = x;
 old_mouse_y = y;
 
 if (button == GLUT_LEFT_BUTTON) {       // leve tlacitko aktivuje rotaci
  stav = (state == GLUT_DOWN) ? 1 : 0;    // otestuj stlaceni
 }
 else if (button == GLUT_RIGHT_BUTTON) {    // prave tlacitko aktivuje posun
  stav = (state == GLUT_DOWN) ? 2 : 0;    // otestuj stlaceni
 }
 else {
  stav = 0;
 }
 
 // prekresleni sceny
 glutPostRedisplay();
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce volana jestlize se mys pohybuje a je stlaceno nektere tlacitko
// - vola GLUT, kdyz uzivatel pohne mysi
 
void onMouseMotion(int x, int y)
{
 if (stav == 1) {             // rotace sceny
  scene_rot_y += x - old_mouse_x;     // vypocitat novou pozici
  scene_rot_x += y - old_mouse_y;
  glutPostRedisplay();          // a prekreslit scenu
 }
 else if (stav == 2) {           // posuv sceny
  scene_move_z += old_mouse_y - y;
  glutPostRedisplay();
 }
 
 // zapamatovat novou pozici kurzoru
 old_mouse_x = x;
 old_mouse_y = y;
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce volana 40x za sekundu                     
// - vola GLUT                            
 
void onTimer(int x)
{
 time++;                // zaznacime, ze doslo ke zmene stavu
 glutPostRedisplay();         // a rekneme, ze ma dojit k prekresleni
 glutTimerFunc(25, onTimer, 0);    // naplanujeme, ze za dalsich 25ms se ma funkce zavolat
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// hlavni funkce koznolove aplikace                
// argc - pocet vstupnich parametru
// argv - pole vstupnich parametru
 
int main(int argc, char **argv)
{
 // inicializace knihovny GLUT
 glutInit(&argc, argv);
 
 // nastaveni grafickeho modu okna
 glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_STENCIL);
 // pocatecni velikost okna
 glutInitWindowSize(default_w, default_h);
 // pocatecni pozice okna
// glutInitWindowPosition(200, 100);
 // vytvoreni okna pro kresleni
 glutCreateWindow(PROGRAM_TITLE);
 
 // registrace funkce volane pri prekreslovani
 glutDisplayFunc(onDisplay);
 // registrace funkce volane pri zmene velikosti
 glutReshapeFunc(onReshape);
 // registrace funkce volane pri stisku klavesy
 glutKeyboardFunc(onKeyboard);
 // registrace funkce volane pri stisku tlacitek mysi
 glutMouseFunc(onMouseClick);
 // registrace funkce volane pri pohybu mysi
 glutMotionFunc(onMouseMotion);
 // registrace funkce volane za 25 milisekund
 glutTimerFunc(25, onTimer, 0);
 
 // provest nasi uzivatelskou inicializaci
 Init();
 InitMaterialDisplayLists();
 wheel = InitWheelDisplayList(RADIUS, COG_COUNT);
 wheel2 = InitWheelDisplayList(RADIUS/2, COG_COUNT/2);
 InitTexture();
 
 // nekonecna smycka volajici registrovane funkce
 glutMainLoop();
 
 // ANSI C potrebuje ukoncit fci main prikazem return
 return 0;
}
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izg/lab07.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1