Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izg:lab06

3D transformace

3D transformace

student.cpp
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Soubor studentskych funkci
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#include "main.h"
 
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <iostream>
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// name spaces
 
using namespace std;
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// prace s transformacni matici
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
class Matrix
{
 double data[16];
 
public:
 // inicializuje matici na jednotkovou
 Matrix() { LoadIdentity(); }
 
 // pristup k "radku" matice
 double *operator [] (int row) { return (data + row*4); }
 
 // nastavi matici na jednotkovou
 void LoadIdentity()
 {
  for (int i = 0; i < 4; i++)
   for (int j = 0; j < 4; j++)
    data[i*4 + j] = (i == j) ? 1.0 : 0.0;
 }
 
 // kdyby si to nekdo chtel vypsat, aby zkontroloval, co tam ma...
 void Print()
 {
  cout << "===========================" << endl;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
   for (int j = 0; j < 4; j++) {
    cout << ios_base::fixed << data[i*4 + j];
   }
   cout << endl;
  }
 }
};
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// aktivni matice
 
Matrix transf;
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// operace nad aktivni matici
 
// nastavi transformaci na zadanou matici
void trSetMatrix(const Matrix &m)
{
 transf = m;
}
 
// vraci aktualni transformaci
const Matrix &trGetMatrix()
{
 return transf;
}
 
// resetuje transformacni matici na jednotkovou
void trLoadIdentity()
{
 transf.LoadIdentity();
}
 
// skladani transformaci (aktualni transformaci vynasobi zadanou matice)
void trMultMatrix(Matrix &m)
{
 Matrix newtransf;
 for (int i = 0; i < 4; i++) {
  for (int j = 0; j < 4; j++) {
   newtransf[i][j] = 0;
   for (int x = 0; x < 4; x++) {
	newtransf[i][j] += m[i][x] * transf[x][j];
   }
  }
 }
 trSetMatrix(newtransf);
}
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce, ktere provadeji ruzne druhy transformace
 
// vynasobi hlavni matici translacni matici (ktera objekt posouva o zadane vzdalenosti)
void trTranslate(double dx, double dy, double dz)
{
 Matrix m;
 
 m[3][0] = dx;
 m[3][1] = dy;
 m[3][2] = dz;
 
 trMultMatrix(m);
}
 
// vynasobi hlavni matici rotacni matici kolem osy Y
void trRotateY(double angle)
{
 Matrix m;
 
 // aby se goniometricke funkce nepocitaly dvakrat, kdyz to staci jednou...
 double sina = sin(angle);
 double cosa = cos(angle);
 
 m[0][0] = cosa;
 m[0][2] = sina;
 m[2][0] = -sina;
 m[2][2] = cosa;
 
 trMultMatrix(m);
}
 
// vynasobi hlavni matici rotacni matici kolem osy X
void trRotateX(double angle)
{
 Matrix m;
 
 // aby se goniometricke funkce nepocitaly dvakrat, kdyz to staci jednou...
 double sina = sin(angle);
 double cosa = cos(angle);
 
 m[1][1] = cosa;
 m[1][2] = sina;
 m[2][1] = -sina;
 m[2][2] = cosa;
 
 trMultMatrix(m);
}
 
// vynasobi hlavni matici projekcni matici, ktera zaridi PERSPEKTIVNI promitani
void trProjectionPerspective(double d)
{
 Matrix m;
 
 m[2][2] = 0.0;
 m[2][3] = 1.0 / d;
 
 trMultMatrix(m);
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce k vykresleni promitnute usecky, apod.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
// promitne bod ve 3D
//  x,y,z souradnice ve 3D
//  u,v  souradnice na obrazovce promitnute matici transf
void ProjectVertex(int &u, int &v, double x, double y, double z)
{
 // vynasobeni vektoru (x,y,z,1) transformacni matici - vyjde vektor (xx,yy,zz,ww)
 double xx = x*transf[0][0] + y*transf[1][0] + z*transf[2][0] + 1*transf[3][0];
 double yy = x*transf[0][1] + y*transf[1][1] + z*transf[2][1] + 1*transf[3][1];
 double ww = x*transf[0][3] + y*transf[1][3] + z*transf[2][3] + 1*transf[3][3];
 
 // homogenni souradnice
 xx /= ww;
 yy /= ww;
 
 // vypocteni promitnutych souradnic - meritko odvozeno od frame_h v obou osach...
 u = int(xx + frame_w/2);
 v = int(yy + frame_h/2);
}
 
// vykresli usecku zadanou ve 3D po promitnuti transformaci
//  x1,y1,z1  jeden vrchol ve 3D
//  x2,y2,z2  druhy vrchol
void ProjectLine(double x1, double y1, double z1,
         double x2, double y2, double z2,
         const S_RGBA &color)
{
 // cara se promitne tak, ze se promitnou jeji krajni body
 int u1,v1,u2,v2;
 ProjectVertex(u1, v1, x1, y1, z1);
 ProjectVertex(u2, v2, x2, y2, z2);
 DrawLine(u1, v1, u2, v2, color);
}
 
// vykresli trojuhelnik zadany ve 3D po promitnuti transformaci
//  x1,y1,z1  jeden vrchol ve 3D
//  x2,y2,z2  druhy vrchol
//  x3,y3,z3  treti vrchol
void ProjectTriangle(double x1, double y1, double z1,
           double x2, double y2, double z2,
           double x3, double y3, double z3,
           const S_RGBA &color)
{
 // promitnou vrcholy trojuhelniku
 int u1, v1, u2, v2, u3, v3;
 ProjectVertex(u1, v1, x1, y1, z1);
 ProjectVertex(u2, v2, x2, y2, z2);
 ProjectVertex(u3, v3, x3, y3, z3);
 
 // testujeme odvracene/privracene trojuhelniky?
 if (back_face_culling)
 {
  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  // MISTO PRO STUDENTSKOU PRACI
  // - zjistete zda je trojuhelnik odvraceny nebo privraceny
  // - pokud neni viditelny (= odvraceny), tak nic nekreslete
  // - test je nutne prevratit pokud promenna invert_culling = -1
  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  int vect11 = u2 - u1;
  int vect12 = v2 - v1;
  int vect21 = u3 - u1;
  int vect22 = v3 - v1;
  int normal = (vect11 * vect22 - vect12 * vect21) * invert_culling;
  if (normal > 0) {
   return;
  }
 }
 
 // vykresleni (pouze viditelne viditelne trojuhelniky)
 DrawLine(u1, v1, u2, v2, color);
 DrawLine(u2, v2, u3, v3, color);
 DrawLine(u3, v3, u1, v1, color);
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce DrawObject
// - vykresli objekt transformovany aktivni transformacni matici
 
void DrawObject(const S_RGBA &color)
{
 // postupne vykresleni vsech trojuhelniku
 T_Triangles::iterator end = triangles.end();
 for( T_Triangles::iterator it = triangles.begin(); it != end; ++it )
 {
  int v0 = it->v[0], v1 = it->v[1], v2 = it->v[2];
  ProjectTriangle(vertices[v0].x, vertices[v0].y, vertices[v0].z,
          vertices[v1].x, vertices[v1].y, vertices[v1].z,
          vertices[v2].x, vertices[v2].y, vertices[v2].z,
          color);
 }
}
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// funkce DrawScene() volana z main.cpp
// - vykresli celou scenu vcetne dvou vlozenych objektu
 
void DrawScene()
{
 // vymazani frame bufferu
 ClearBuffer();
 
 // vycistit hlavni matici - do definovaneho stavu
 trLoadIdentity();
 
 // nastavit projekcni matici
 trProjectionPerspective(CAMERA_DIST);
 
 // posuv cele sceny
 trTranslate(0.0, 0.0, scene_move_z);
 
 // natoceni cele sceny - jen ve dvou smerech - mys je jen 2D... :(
 trRotateX(scene_rot_x * 0.01);
 trRotateY(scene_rot_y * 0.01);
 
  Matrix backuptransf = transf;
 
 // vykresleni "zrcadla" modrou barvou
 ProjectLine(0, -2, -2, 0, 2, -2, COLOR_BLUE);
 ProjectLine(0, 2, -2, 0, 2, 2, COLOR_BLUE);
 ProjectLine(0, 2, 2, 0, -2, 2, COLOR_BLUE);
 ProjectLine(0, -2, 2, 0, -2, -2, COLOR_BLUE);
 
 // vykresli objekt cervene
 // pridame k nastaveni sceny umisteni a natoceni objektu
 trTranslate(obj_move_x * 0.015, obj_move_y * 0.015, 0.0);
 trRotateX(obj_rot_x * 0.01);
 trRotateY(obj_rot_y * 0.01);
 
 // a s tim co vznikne promitneme nas objekt
 invert_culling = 1;
 DrawObject(COLOR_RED);
 
 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 // MISTO PRO STUDENTSKOU PRACI
 // - vykresleni objektu soumerneho podle modre roviny
 // - volejte DrawObject()
 // - pouzijte barvu COLOR_RED2
 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Matrix mirror;
 invert_culling = -1;
 transf = backuptransf;
 mirror[0][0] = -1;
 trMultMatrix(mirror);
 trTranslate(obj_move_x * 0.015, obj_move_y * 0.015, 0.0);
 trRotateX(obj_rot_x * 0.01);
 trRotateY(obj_rot_y * 0.01);
 DrawObject(COLOR_RED2);
}
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izg/lab06.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1