Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:imp:lab1

Základy tvorby aplikací pro HC08 v prostředí CodeWarrior, komunikace přes SCI

;**************************************************************
;* Ukol c.1 pro laboratore IMP
;**************************************************************
 
 
; export symbols
      XDEF Entry    ; exportuj 'Entry' symbol
      ABSENTRY Entry  ; navesti, kde zacina aplikace
 
; prihrej definice zvoleneho mikrokontroleru 
      Include 'derivative.inc'
 
VectorStart EQU $FFDA ; zacatek tabulky prerusovacich vektoru
 
; Misto pro promenne a data
      ORG RAMStart
 
text	 ds.b	64
 
; Misto pro program
      ORG ROMStart
 
 
;**************************************************************
;* Entry - Tady se zacne provadet kod po resetu procesoru   *
;*                              *
;**************************************************************
Entry:
    rsp
    clra        ; Inicializace A,X
    clrx
    clrh
 
    mov #$01,CONFIG1  ; Vypnout COP
    jsr Init_SCI    ; Inicializace SCI
    cli         ; Povoleni preruseni
 
;hlavni smycka programu		
 
main_loop:
;Sem doplnte kod, ktery bude cist znaky z SCI. Kazdy precteny
;znak zpracujte a provedte prislusne akce dle pokynu v zadani 
 bsr Receive_char
  sta text,X
  incx
  cbeqx #64, kon ;precetl jsem 64 znaku
  cbeqa #27, kon ;ESC
  cmp #97 ;a
   bge toupper
  cmp #90 ;Z
   ble tolower
 
 ;bsr Send_char
 ;bra kon
	bra		main_loop
 
toupper:
 sub #32
 bsr Send_char
 bra main_loop
 
tolower:
 add #32
 bsr Send_char
 bra main_loop
 
kon:
 
    bset  1,DDRA     ; PTA1 vystup (pipatko)
beep_loop:
    ldx   #$FF
dela1:
    nop
    nop
    nop
    nop
    dbnzx  dela1
    lda   #2
    eor   PTA      ; beep je potreba generovat frekvenci cca 1kHz
    sta   PTA
    brclr  5,SCS1,beep_loop ; prisel znak z SCI?
    lda   SCDR      ; precteni 
    bclr  1,DDRA     ; PTA1 vstup (a je klid)
 
idle:	bra	idle
 
;*********************************
;* Init_SCI - inicializuj SCI  *
;*********************************
Init_SCI:
    mov  #$A2,SCBR    ; Baud Rate = 9600 @ 9,8MHZ-BUS CLK
    mov  #$40,SCC1    ; povol SCI periferii
    mov  #$0C,SCC2    ; povol SCI prijimac a vysilac
    clr  SCC3      
    rts
 
;**************************************************************
;* Receive_char - prijmi znak z SCI vstupu a uloz jej do A  *
;**************************************************************
Receive_char:
;Zde doplnte kod pro prijem znaku z SCI.
;Rutinka bude cekat, dokud se v datovem registru SCI neobjevi
;novy znak. Pak vrati tento znak v registru A.
    brclr 5,SCS1,*
    lda SCDR
    rts
 
;**************************************************************
; Send_char - znak z A posli na SCI vystup		        *
;**************************************************************
Send_char:
    brclr  7,SCS1,*    ; cekej dokud je SCI vysilac busy
    sta   SCDR      ; neni -> muzeme poslat nas znak
    rts
 
;**************************************************************
;* spurious - obsluha pro nevyuzivana preruseni		   *
;**************************************************************
spurious:		
      NOP		
      RTI
 
;**************************************************************
;*         tabulka prerusovacich vektoru       *
;**************************************************************
    ORG VectorStart
    ; routine	 ; popis vektoru      	;adresa vektoru
    fdb spurious   ; Real-time Clock Vector  	;$FFDA
    fdb spurious   ; ADC Conversion Complete 	;$FFDC
    fdb spurious   ; Keyboard Vector		;$FFDE
    fdb spurious   ; SCI Transmit Vector		;$FFE0
    fdb spurious   ; SCI Receive Vector		;$FFE2
    fdb spurious   ; SCI Error Vector		;$FFE4
    fdb spurious   ; SPI Receive Vector		;$FFE6
    fdb spurious   ; SPI Transmit Vector		;$FFE8
    fdb spurious	  ; TIM2 Overflow Vector	;$FFEA
    fdb spurious   ; TIM2 Channel 1 Vector	;$FFEC
    fdb spurious   ; TIM2 Channel 0 Vector	;$FFEE
    fdb spurious   ; TIM1 Overflow Vector	;$FFF0
    fdb spurious   ; TIM1 Channel 1 Vector	;$FFF2
    fdb spurious   ; TIM1 Channel 0 Vector	;$FFF4
    fdb spurious   ; PLL Vector			;$FFF6
    fdb spurious   ; LVI Vector			;$FFF8
    fdb spurious   ; ~IRQ1 Vector		;$FFFA
    fdb spurious   ; SWI Vector			;$FFFC
    fdb Entry    ; Reset Vector		;$FFFE
/var/www/wiki/data/pages/pitel/imp/lab1.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1