Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:ibp10:soap

Příloha 2: Příklad SOAP zpráv Exchange Web Service

Požadavek

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
          xmlns:ns1="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
          xmlns:ns2="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns2:FindItem Traversal="Shallow">
   <ns2:ItemShape>
    <ns1:BaseShape>AllProperties</ns1:BaseShape>
   </ns2:ItemShape>
   <ns2:CalendarView StartDate="2010-02-01T00:00:00Z" EndDate="2010-02-07T00:00:00Z"/>
   <ns2:ParentFolderIds>
    <ns1:DistinguishedFolderId Id="calendar"/>
   </ns2:ParentFolderIds>
  </ns2:FindItem>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Odpověď

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <s:Header>
  <h:ServerVersionInfo MajorVersion="14"
             MinorVersion="0"
             MajorBuildNumber="639"
             MinorBuildNumber="21"
             xmlns:h="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
             xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types"
             xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"/>
 </s:Header>
 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <m:FindItemResponse xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/messages"
            xmlns:t="http://schemas.microsoft.com/exchange/services/2006/types">
   <m:ResponseMessages>
    <m:FindItemResponseMessage ResponseClass="Success">
     <m:ResponseCode>NoError</m:ResponseCode>
     <m:RootFolder TotalItemsInView="6" IncludesLastItemInRange="true">
      <t:Items>
       <t:CalendarItem>
        <t:ItemId Id="AAA…AAQ" ChangeKey="DwA…jt8"/>
        <t:ParentFolderId Id="AQA…A==" ChangeKey="AQAAAA=="/>
        <t:ItemClass>IPM.Appointment.Occurrence</t:ItemClass>
        <t:Subject>Busy</t:Subject>
        <t:Sensitivity>Normal</t:Sensitivity>
        <t:DateTimeReceived>2010-01-22T10:18:23Z</t:DateTimeReceived>
        <t:Size>1186</t:Size>
        <t:Importance>Normal</t:Importance>
        <t:IsSubmitted>false</t:IsSubmitted>
        <t:IsDraft>false</t:IsDraft>
        <t:IsFromMe>false</t:IsFromMe>
        <t:IsResend>false</t:IsResend>
        <t:IsUnmodified>false</t:IsUnmodified>
        <t:DateTimeSent>2010-01-22T10:18:23Z</t:DateTimeSent>
        <t:DateTimeCreated>2010-01-22T10:18:23Z</t:DateTimeCreated>
        <t:ReminderDueBy>2010-03-03T05:00:00Z</t:ReminderDueBy>
        <t:ReminderIsSet>true</t:ReminderIsSet>
        <t:ReminderMinutesBeforeStart>15</t:ReminderMinutesBeforeStart>
        <t:DisplayCc/>
        <t:DisplayTo/>
        <t:HasAttachments>false</t:HasAttachments>
        <t:Culture>cs-CZ</t:Culture>
        <t:Start>2010-02-01T05:00:00Z</t:Start>
        <t:End>2010-02-01T19:00:00Z</t:End>
        <t:IsAllDayEvent>false</t:IsAllDayEvent>
        <t:LegacyFreeBusyStatus>Busy</t:LegacyFreeBusyStatus>
        <t:Location>Brno</t:Location>
        <t:IsMeeting>false</t:IsMeeting>
        <t:IsCancelled>false</t:IsCancelled>
        <t:IsRecurring>true</t:IsRecurring>
        <t:MeetingRequestWasSent>false</t:MeetingRequestWasSent>
        <t:IsResponseRequested>true</t:IsResponseRequested>
        <t:CalendarItemType>Occurrence</t:CalendarItemType>
        <t:MyResponseType>Organizer</t:MyResponseType>
        <t:Organizer>
         <t:Mailbox>
          <t:Name>Jan Kaláb</t:Name>
         </t:Mailbox>
        </t:Organizer>
        <t:Duration>PT14H</t:Duration>
        <t:TimeZone>Central Europe Standard Time</t:TimeZone>
        <t:AppointmentSequenceNumber>0</t:AppointmentSequenceNumber>
        <t:AppointmentState>0</t:AppointmentState>
       </t:CalendarItem>
       <!-- More CalendarItems -->
      </t:Items>
     </m:RootFolder>
    </m:FindItemResponseMessage>
   </m:ResponseMessages>
  </m:FindItemResponse>
 </s:Body>
</s:Envelope>
/var/www/wiki/data/pages/pitel/ibp10/soap.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1