Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:ibp10:asterisk

Asterisk

Testovací virtuálka: ipbx-ocs-test.ipex.cz

Překlad, instalace, spuštění

svn checkout http://svn.digium.com/svn/asterisk/trunk asterisk
cd asterisk
./configure --with-libxml2 --with-ical --with-neon --with-iksemel --prefix=/opt/asterisk #Bude nutné doinstalovat závislosti!
make #-j2
sudo make install
sudo make samples #Po 1. instalaci nakopíruje vzorové konfigurace
sudo /opt/asterisk/sbin/asterisk -vvvvvdc #Vypíná se CORE STOP NOW

Konfigurace

modules.conf
[modules]
autoload=no
load => chan_sip.so
load => pbx_config.so
load => res_rtp_asterisk.so
load => func_callerid.so
load => app_dial.so
 
load => res_calendar.so
load => res_calendar_caldav.so
load => res_calendar_exchange.so
load => res_calendar_icalendar.so
sip.conf
[100]
type=friend
host=dynamic
context=phones
 
[101]
type=friend
host=dynamic
context=phones
extensions.conf
[phones]
exten => 100,1,Dial(SIP/100)
 
exten => 101,1,noop(CALL FROM ${CALLERID(num)})
exten => 101,n,GotoIf(${CALENDAR_BUSY(calendar)}?busy:available)
exten => 101,n(avaliable),noop(CALENDAR: AVAILABLE)
;exten => 101,n(available),dial(SIP/101)
exten => 101,n,Hangup
exten => 101,n(busy),noop(CALENDAR: BUSY)
calendar.conf
[calendar]
type=ical
url=http://www.google.com/calendar/ical/[email protected]/public/basic.ics
refresh=1
/var/www/wiki/data/pages/pitel/ibp10/asterisk.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1