Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pascal

Doučování Pascalu

Record

type
	student = record
		jmeno: string;
		prumer: real;
	end;
	studenti = array[1..3] of student;
 
var
	i: byte;
	s: studenti;
 
begin
	s[1].jmeno := 'Hana Švihálková';
	s[1].prumer := 1;
	s[2].jmeno := 'Jan Kalab';
	s[2].prumer := 2;
	s[3].jmeno := 'Pepek Zilvar z chudobince';
	s[3].prumer := 5;
 
	for i := 1 to 3 do begin
		writeln('Jmeno:  ', s[i].jmeno);
		writeln('Prumer:', s[i].prumer);
	end;
end.

Matice

var
	m: array [1..3, 1..3] of byte;
	i, j: byte;
 
begin
	{Inicializace matice}
	for i := 1 to 3 do
		for j := 1 to 3 do
			m[i][j] := 10 * i + j;
 
	{Zkusebni vypis matice}
	writeln('Matice:');
	for i := 1 to 3 do begin
		for j := 1 to 3 do
			write(m[i][j], ' ');
		writeln();
	end;
	writeln();
 
	{Pruchod matici obracenou podle hlavni diagonaly}
	{Proste ve vypisu prohodime souradnice}
	writeln('Hlavni diagonala:');
	for i := 1 to 3 do begin
		for j := 1 to 3 do
			write(m[j][i], ' ');
		writeln();
	end;
	writeln();
 
	{Pruchod matici obracenou podle vedlejsi diagonaly}
	{Ve vypisu opet prohodime souradnice, a navic downto}
	writeln('Vedlejsi diagonala:');
	for i := 3 downto 1 do begin
		for j := 3 downto 1 do
			write(m[j][i], ' ');
		writeln();
	end;
end.
/var/www/wiki/data/pages/pascal.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1